Voorzieningen en vergoedingen

Amstelveenpas

Heeft u een laag inkomen en vermogen of een uitkering? Dan komen u en uw inwonende kinderen tot 18 jaar in aanmerking voor de Amstelveenpas. Met de Amstelveenpas kunt u korting krijgen op allerlei culturele en sociale activiteiten in de gemeente Amstelveen en omstreken, zoals voor cursussen aan de Volksuniversiteit Amstelland en de Muziek- en dansschool Amstelveen. Daarnaast worden er ook acties georganiseerd.

Amstelveenloket

De gemeente Amstelveen biedt tal van voorzieningen voor mensen met een laag inkomen en weinig tot geen vermogen. Een overzicht en een korte omschrijving van de regelingen vindt u in onderstaande tabel. Klik in de link Amstelveenloket op de gewenste voorziening(en) om te zien aan welke voorwaarden moet worden voldaan en hoe een voorziening kan worden aangevraagd.

VoorzieningOmschrijving
Bijzondere bijstandIndien u voor bijzondere uitgaven komt te staan. Bijzondere bijstand is bedoeld voor noodzakelijke bijzondere kosten die u niet zelf kunt betalen.
Individuele inkomenstoeslagEen vorm van inkomensondersteuning voor mensen die langdurig (minstens 3 jaar) moeten rondkomen van een minimuminkomen. De toeslag is onder andere bedoeld voor het aanschaffen van duurzame gebruiksgoederen
WoonkostentoeslagToeslag voor huurwoningen waarvan de huur hoger is dan de huurtoeslaggrens. Of voor koopwoningen, als u bijvoorbeeld door een onverwachte inkomensdaling problemen heeft om de hypotheek te betalen
Regeling duurzame gebruiksgoederenIndien u plotseling voor een grote uitgave komt te staan (bijvoorbeeld als uw koelkast of wasmachine kapot gaat).
Regelingen kinderen tot 18 jaarIndien u kinderen heeft tot 18 jaar, kunt u in aanmerking komen voor verschillende regelingen voor kinderen van 4 tot 18 jaar.
Computerregeling schoolgaande kinderenIndien u schoolgaande kinderen heeft in de leeftijd van 4 tot 18 jaar, kunt u in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in natura voor een laptop of computer
Tegemoetkoming kosten kinderopvang sociaal-medische indicatieIndien er sprake is van een sociaal medische indicatie (u bent door sociale of medische omstandigheden niet in staat zelf op uw kind te passen) dan kunt bij de gemeente terecht voor een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang
Maatwerkvoorziening chronisch zieken en gehandicaptenIn geval van hoge zorgkosten, komt u mogelijk in aanmerking voor een jaarlijkse financiƫle tegemoetkoming vanuit de maatwerkvoorziening chronisch zieken en gehandicapten
Ziektekostenverzekering minima Zorg en ZekerheidU kunt via de gemeente een collectieve ziektekostenverzekering afsluiten bij Zorg en Zekerheid: de AV Gemeente Standaard verzekering (een ziektekostenverzekering voor minima met gebruikelijke zorgkosten)
Ziektekostenverzekering chronisch zieken en gehandicapten Zorg & ZekerheidU kunt via de gemeente een collectieve ziektekostenverzekering afsluiten bij Zorg en Zekerheid: de AV Gemeente TOP Verzekering. (Basisverzekering, in combinatie met een aanvullende verzekering, garandeert een zo compleet mogelijke dekking van allerlei medische kosten}
Regeling gratis openbaar vervoer 65-plusRegeling voor inwoners vanaf 65 jaar met een minimuminkomen om tijdens daluren gratis gebruik te maken van vervoer met bussen van Connexxion.
Pilot: Regelingen voor 18-plusRegeling voor jongeren van 18 jaar of ouder, die financieel belemmerd worden in het behalen van de startkwalificatie voor school
Pilot: Regeling vaktraining of huiswerkbegeleidingRegeling voor jongeren op de middelbare school tot 18 jaar die net even een paar extra lessen voor een bepaald vak of algemene huiswerkbegeleiding nodig hebben om verder te kunnen.

NB: indien er verschillen zijn tussen tekst, voorwaarden, bedragen e.d. van bovengenoemde regelingen en die op de website van het Amstelveenloket, dan zijn de voorwaarden van het Amstelveenloket leidend.

Kwijtschelding Gemeentelijke Belastingen

Bij een inkomen op bijstandsniveau en geen vermogen kan kwijtschelding worden aangevraagd. Dit geldt ook voor ondernemers met een inkomen op bijstandsniveau.
U kunt kwijtschelding aanvragen met het kwijtscheldingsformulier. Dit formulier kunt u aanvragen via 020 540 4886 of hier downloaden.

Dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen

Als de gemeente niet tijdig een beslissing neemt op uw aanvraag of bezwaarschrift kunt, u hiervoor een vergoeding ofwel dwangsom vragen.