Uitspraken Rechtzaken

 

Uitspraak in hoger beroep tegen verlaging bijstand met 20% in verband met ontbreken woonlasten.

De auto waarin appellante woont kan niet als woning worden aangemerkt omdat elementaire voorzieningen ontbreken.
Geen aanleiding voor afstemming omdat ouders het inkomen van appellante aanvullen.

ECLI:NL:RBROT:2018:2986, uitspraak 18 februari 2020

Annotatie bij uitspraak van CRvB in Bijstandsbode  

 

Uitspraak m.b.t. verlaging bijstandsuitkering door gemeente Nijmegen

Om verschillende redenen heeft het college van B&W van de gemeente Nijmegen de bijstandsuitkering van eiser met 50% verlaagd. De redenen gezamenlijk beschouwd, acht de rechtbank het maatregelwaardige gedrag van eiser onvoldoende onderbouwd.

ECLI:NL:RBGEL:2018:580, uitspraak 9 februari 2018

 

 

Uitspraak m.b.t. verlaging bijstandsuitkering door gemeente Amstelveen

Reactie

Het college van B&W van de gemeente Amstelveen heeft eisers bijstandsuitkering gedurende 3 maanden met 100% verlaagd, vanwege het weigeren van een werkaanbod. De rechtbank is van oordeel dat terecht aan eiser een maatregel is opgelegd, maar dat de duur van de maatregel niet in overeenstemming is één van de kerngedachten van de Pw; namelijk om aan de bijstandbehoevende een inkomenswaarborg te bieden.

ECLI:NL:RBGEL:2017:5710, uitspraak: 10-07-2017

 

Uitspraak op het hoger beroep tegen de uitspraak van de rechtbank Zeeland-West-Brabant

Uitspraak tegen het (onterecht) niet ontvankelijk verklaren van het beroep tegen het (bestreden) besluit van B&W van Tilburg inzake het intrekken van bijstand.

ECLI:NL:CRVB:2016:124; uitspraak 12 januari 2016