Participatiewet; wat houdt dat in?

Wat zegt de Rijksoverheid over de participatiewet:

 

Iedereen die kan werken maar het op de arbeidsmarkt zonder ondersteuning niet redt, valt onder de Participatiewet. De wet moet ervoor zorgen dat meer mensen werk vinden. Dit geldt ook voor mensen met een arbeidsbeperking. Zij moeten zoveel mogelijk werk vinden bij een gewone werkgever.

  • De overheid stimuleert werkgevers om mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen en in dienst te houden.
  • De gemeente is er verantwoordelijk voor dat iedereen die kan werken aan de slag gaat. En waar nodig ondersteund wordt. Hiervoor krijgen gemeenten budget van de Rijksoverheid.

De eenvoudige uitleg:

Heb je een beperking en heb je begeleiding of ondersteuning nodig bij het werk? Dan krijg je te maken met de Participatiewet. ‘Participatie’ betekent meedoen in de samenleving. Met de Participatiewet wil de regering er voor zorgen dat iedereen gewoon meedoet in de samenleving. Ook als het om werk gaat. Heb je een beperking en kun je moeilijk werk vinden? Dan kun je een uitkering krijgen. Dit is geld waar je recht op hebt als je door je ziekte of beperking niet of maar voor een deel kunt werken.

De Participatiewet vervangt de Wet Werk en Bijstand, Wet Sociale Werkvoorziening en een groot deel van de Wajong (Wet Arbeidsongeschiktheidsvoorziening Jonggehandicapten).
De gemeente voert de Participatiewet uit, zorgt voor begeleiding naar werk en zorgt voor inkomensondersteuning zolang dat nodig is. U kunt hiervoor terecht bij het Amstelveenloket.