Tips voor bijstandsgerechtigden

Er is een aantal zaken waarop u moet letten als u een bijstandsaanvraag (aanvraag in het kader van de Participatiewet) wilt laten slagen. Dit heeft vooral te maken met bureaucratische handigheid, niet zozeer met het gevoel of u een rechtvaardige aanvraag indient.

Let bij een aanvraag van de uitkering in ieder geval op de volgende punten:

  • U mag altijd een aanvraag indienen. Laat u dus niet wegsturen!
  • Vraag altijd om een schriftelijke bevestiging van uw aanvraag met vermelding van uw naam, adres en de datum.
  • Op de site van de gemeente Amstelveen staat dat de gemeente acht weken de tijd heeft om te beoordelen of u in aanmerking komt voor een uitkering. WAT NIET op deze site staat is dat u VIER weken na het indienen van de aanvraag voor een uitkering, recht heeft op een voorschot ter hoogte van 90% van de bijstand die op u van toepassing is. U heeft recht op dit voorschot zolang er nog geen beslissing is genomen op uw aanvraag.
  • Als de beslissing op uw uitkeringsaanvraag langer dan tien weken op zich laat wachten en dat ligt niet aan u, dan kunt u afdwingen datde  Sociale Dienst u een boete betaalt voor te laat beslissen. U heeft recht op betaling van de maandelijkse uitkering.
  • U heeft recht op hulp en ondersteuning bij het vinden van werk of andere maatschappelijke activiteiten. Het vakantiegeld dat bij de uitkering hoort wordt één keer per jaar uitbetaald (in juni of bij beëindiging van de uitkering).
  • U heeft recht op informatie over extra voorzieningen voor mensen met een laag inkomen.

 

Meer tips & tricks  die nuttig kunnen zijn bij uw aanvraag en het verloop van de procedure.

Strategieën en tips voor gesprekken met uitkeringsinstanties en re-integratiebedrijven

Tips and Tricks voor de Bijstandsgerechtigde

Bijstand en de Participatiewet: tips en tricks

Tipsomtebesparen.n: Overleven in de bijstand