Onderzoeksrapport Misstanden en Aanbevelingen

 

Op 17 juni jl. stuurde de PMA/Clientenraad een onderzoeksrapport naar Burgemeester en Wethouders van Amstelveen waarin misstanden zijn aangekaart en aanbevelingen zijn aangedragen m.b.t. de re-integratie van bijstandsgerechtigden in de gemeente Amstelveen.

Rapport B&W Amstelveen reintegratie juni 2016