Wie zijn wij

cropped-boom2

De Vrijwilligersraad Minima Amstelveen behartigt de belangen van inwoners van Amstelveen met een minimaal inkomen. Wij zijn een onafhankelijke vrijwilligersorganisatie en geven belangeloos advies en informatie over uw rechten en plichten en de voorzieningen die de gemeente biedt.

Ook staan wij voor u klaar wanneer u hulp nodig heeft bij het invullen van formulieren en het schrijven van brieven en bezwaarschriften.

Wij kunnen, als u dat wenst, ondersteuning bieden door mee te gaan naar de gemeente als u bijvoorbeeld een bijstandsuitkering wilt aanvragen of een gesprek hebt met uw klantmanager.

Wilt u een afspraak? Mail ons, dan maken we met u een persoonlijke afspraak.

Bijverdienen in de bijstand?

Vraag altijd onderstaande informatie na bij de gemeente Amstelveen want onderstaande informatie is van de gemeente Amsterdam. De gemeente Amstelveen heeft het standpunt ingenomen dat zij deze informatie pas plaatsen op hun website als zij dit zelf noodzakelijk vinden.

https://www.amsterdam.nl/veelgevraagd/?caseid=%7B260AAC3A-908C-44F5-8FE5-4596943E00CE%7D

Als u 27 jaar of ouder bent, dan mag u een kwart van uw extra inkomsten houden, met een maximum van € 199,- per maand (bedrag per 1 juli 2016). Dus: als u € 100,- bijverdient, mag u € 25,- houden. De rest trekt de gemeente van uw uitkering af.

Inkomsten altijd doorgeven
Deze vrijlating hoeft u niet apart aan te vragen. Uw klantmanager bekijkt wel of de inkomsten uw kansen op werk vergroten. U moet uw inkomsten en wijzigingen in uw situatie altijd doorgeven aan uw inkomensconsulent.

Maximaal zes maanden
U mag maximaal zes maanden een kwart van uw inkomsten houden. Daarna worden al uw bijverdiensten ingehouden op uw uitkering.

Vrijlating ook voor partner
Dezelfde vrijlating geldt voor uw partner. U mag dus ieder maximaal zes maanden € 199,- per maand bijverdienen.

Alleenstaande ouder
Bent u een alleenstaande ouder en is uw kind jonger dan 12 jaar? Kijk dan bij de aparte regels voor alleenstaande ouders.

Ziek of gehandicapt
Als u door ziekte, handicap, zwangerschap of bevalling geen volle werkweek kunt werken, dan mag u 15% van uw loon houden, met een maximum van € 125,97 per maand (bedrag per 1 juli 2016). Deze vrijlating kent geen maximale termijn en geldt voor alle leeftijden. Een combinatie met andere vrijlatingen is niet mogelijk.

Hoger bruto inkomen
Als u gebruikmaakt van een van deze vrijlatingen, dan wordt uw bruto jaarinkomen hoger. Dit kan gevolgen hebben voor de hoogte van bijvoorbeeld huur- of zorgtoeslag.

Jonger dan 27
Ben je jonger dan 27 jaar, dan worden al je bijverdiensten afgetrokken van je uitkering. Alleen als je ziek, zwanger of gehandicapt bent, mag je 15% houden. Kijk hierboven bij ‘Ziek of gehandicapt’.

Armoede is een politieke keuze

Amsterdamse wethouder Arjan Vliegenthart
media_xl_4171838

http://www.trouw.nl/tr/nl/39683/nbsp/article/detail/4407675/2016/11/03/Woningdeler-met-bijstand-vaak-te-fors-gekort.dhtml

Wie pakt dit op in Amstelveen? Armoede is een politieke keuze.

Mensen in de bijstand worden onevenredig hard gekort op hun uitkering als ze een huis delen met anderen. Het kabinet gaat ervan uit dat zij veel kosten kunnen delen met hun huisgenoten, maar dat blijkt maar ten dele te kloppen… Lees dit artikel verder:

http://www.trouw.nl/tr/nl/39683/nbsp/article/detail/4407675/2016/11/03/Woningdeler-met-bijstand-vaak-te-fors-gekort.dhtml

De laatste stand van zaken

De stand van zaken:

Op 30 augustus 2016 heeft de burgemeester van Amstelveen de PMA Cliëntenraad ontbonden. Een belangrijk argument was de interne perikelen binnen de PMA Cliëntenraad waarover de gemeente Amstelveen signalen heeft ontvangen. Hierbij is niet aangegeven van wie de signalen kwamen en wat de inhoud van deze signalen was.

Op 12 september 2016 hebben de leden een officieel besluit ontvangen met betrekking tot het beëindigen van hun functie als lid van de PMA Cliëntenraad.

Op een tweetal verzoeken van de PMA om ons de stukken te verstrekken of ter inzage in te laten zien waarom wij zijn ontbonden, is het college van B&W van mening dat dit een schending is van de wet op de privacy in verband met het ontbreken van een wettelijke reden van opvragen

Dus omdat een aantal personen met de gemeente hebben gesproken en/ of geschreven hebben over de PMA mogen wij kennelijk ontbonden worden. Maar wij willen uiteraard weten wie dit hebben gedaan. Daarnaast is het volgens ons niet meer dan normaal gedrag vanuit de overheid ten opzichte van burgers dat je wederhoor pleegt met de personen waarover een aantal personen met de gemeente hebben gesproken en/ of hebben geschreven. Al was het alleen om na te gaan dat wat verteld wordt over een persoon klopt. Daarbij is in Nederland wettelijk een grens vastgesteld aan wat mensen aan negatieve berichten over iemand anders mag vertellen. 

Op 18 mei 2016 zijn de bevindingen uit ons rapport met 30 cases gedeeld met het hoofd Werk en Inkomen van de gemeente Amstelveen. Op 17 juni zijn de bevindingen en adviezen voor verbeteringen verstrekt aan Burgemeester en Wethouders van de gemeente Amstelveen. In beide gevallen heeft de gemeente de reactie gegeven dat zij zich niet herkennen in dit rapport met 30 cases

Een aantal leden van de PMA gaan niet akkoord met de plotselinge ontbinding van de PMA.

Daarom is op 17 oktober een pro forma bezwaar ingediend bij de gemeente. Met andere woorden, wij kunnen pas het bezwaarschrift indienen als wij de stukken hebben gekregen die de gemeente niet wilde verstrekken. Op 2 november 2016 is een ontvangstbevestiging ontvangen, gedateerd 31 oktober 2016 met de boodschap dat de stukken zo snel mogelijk zullen worden verstrekt en dat wij nader zullen worden geïnformeerd over het vervolg van het proces.

Wij wachten nog steeds op een inhoudelijke reactie van het college.

De gemeente is ondertussen bezig een voltallig nieuwe clientenraad in te stellen.

De sollicitatiegesprekken verlopen via de gemeente.

Wij houden u op de hoogte!