Woningcorporaties moeten leuren met sociale huurwoningen

Dit is al de tweede bezichtiging en er kwamen van de dertig aanmelders slechts vijf kijkers opdagen.

In Zuid wordt een huis negen keer afgewezen, blijkt uit cijfers van de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties (AFWC). Een huis binnen de Ring is goud waard, maar toch moeten alle corporaties met hun woningen leuren voor huurders toehappen.

AFWC-directeur Egbert de Vries spreekt van kieskeurigheid bij de sociale huurders. “Hoe lang je op de wachtlijst staat zegt niets over hoe hard je een huis nodig hebt. Veel mensen hebben absoluut niet acuut een ander huis nodig, maar staan op de wachtlijst omdat ze een betere woning zoeken. Als ze na jaren eindelijk aan de beurt zijn, zullen ze zeker niet elke woning die ze zien accepteren. Ze zijn dan juist heel kritisch.”

Inschrijfduur
Het probleem is, aldus De Vries, dat andere mensen, die wel dringend wegens ziekte of een scheiding een ander huis moesten hebben, vaak te weinig inschrijfduur hebben. Intussen hebben woningcorporaties veel werk aan het verwerken van al die uitnodigingen en afwijzingen en het organiseren van nieuwe bezichtigingen.

De regionale markt openstellen heeft nog weinig opgeleverd. De Vries: “Wij zagen dat Amsterdammers zich inschreven voor leuke eengezinswoningen in Wormerland. Uiteindelijk namen ze die woning nooit omdat ze de Wormer te ver vinden.”

Dit najaar wil de AFWC met de gemeente en huurders het wachtlijstensysteem evalueren.

Werkloosheid loopt verder terug

 

De werkloosheid in Nederland is in juni verder afgenomen. Dat meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag.

Vorige maand waren er 550.000 werklozen. Dat is 6,1 procent van de beroepsbevolking. In mei ging het nog om 6,3 procent. Ook het aantal WW-uitkeringen lag lager dan in voorgaande maanden. Uitkeringsinstantie UWV telde er eind juni 438.000, oftewel 9000 minder dan in mei. Vooral onder jongeren tot 25 jaar werden minder uitkeringen vergeven.

De laatste tijd komen er uit met name de bouwsector en de zorg flink minder WW-aanvragen binnen. Alleen in het grootwinkelbedrijf verwerkte het UWV in het eerste halfjaar wel meer nieuwe uitkeringen.

Vergeleken met het begin van dit jaar is de werkloosheid inmiddels met 38.000 mensen teruggelopen. Zowel bij mannen als vrouwen daalde het aandeel dat werkloos thuis zit. Wel is de werkloosheid onder vrouwen hoger dan onder mannen. Ondanks een lichte toename in het eerste kwartaal was ook de jeugdwerkloosheid in juni lager dan in december.

Verder zijn er sinds december 2015 ruim 80.000 mensen met betaald werk bijgekomen.

Allochtone afgestudeerde komt moeilijker aan een baan

Allochtone jongeren met een mbo- of hbo-diploma op zak komen veel moeilijker aan een baan dan autochtone. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van de Universiteit Maastricht onder ruim 70.000 afgestudeerden. Tweede generatie niet-westerse allochtonen maken drie keer zoveel kans om werkloos te worden als autochtonen.

Opvallend is dat eerdere verklaringen voor het verschil, zoals de studiekeuze van allochtone jongeren of het opleidingsniveau van hun ouders, niet opgaan. Ook bij gelijke kwalificaties komen ze moeilijker aan de bak.

 

Het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) van de Universiteit Maastricht voert jaarlijks een enquête uit onder gediplomeerde schoolverlaters. Dit jaar gingen de onderzoekers uitgebreid in op de arbeidsmarktkansen van allochtone jongeren die in Nederland geboren zijn en hun hele schoolloopbaan in Nederland hebben doorgebracht.

Over de hele breedte van het onderwijs zien de onderzoekers dat het aantal werkloze schoolverlaters met een mbo- of hbo-diploma iets is gedaald. Maar dat geldt dus niet voor iedereen, concludeert het ROA.

Afgestudeerden van niet-westerse herkomst ondervinden vooral extra moeite bij het vinden van banen die communicatieve vaardigheden vereisen, stellen de onderzoekers. Bij de overheid vinden ze relatief eenvoudiger een baan.

Uit eerdere onderzoeken bleek dat allochtone jongeren vaak voor studies met minder kans op een baan kiezen. Maar volgens het ROA is dat nauwelijks een oorzaak. “Ook in de techniek-sector is een groot verschil in baankansen. Dus daaraan kan het niet liggen”, zegt hoofdonderzoeker Christoph Meng. In de techniek zijn veel banen te vinden.

Niet eerder werd zo nauwkeurig gekeken naar mogelijke oorzaken. “In dit onderzoek sluiten we uit dat werkloosheid samenhangt met de leerweg, opleiding of met het niveau van de afgestudeerden”, zegt Meng.

“Net als de samenhang met de regio waar ze wonen, met afstudeercijfers, en met eventuele werkervaring die ze opgedaan hebben of problemen bij het vinden van een stage. Ook telt het opleidingsniveau van de ouders van mbo-afgestudeerden niet mee.”

Discriminatie?

Het is niet duidelijk of het verschil in baankansen tussen autochtone of allochtone jongeren alleen te wijten is aan discriminatie, of dat er nog andere factoren een rol spelen.

“Sommigen zullen zeggen dat discriminatie de enige verklaring is die overblijft. Maar bij ons onderzoek kun je niet spreken van discriminatie, wel van een nadeel dat blijft bestaan. Dat wordt de etnische boete genoemd.”

Er is volgens Meng nader onderzoek nodig om vast te stellen waar deze boete vandaan komt.

Verspild talent

Minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken betreurt het dat het hogere opleidingsniveau van allochtone jongeren niet leidt tot meer succes op de arbeidsmarkt. “Discriminatie op de arbeidsmarkt zorgt dat ambitie eindigt in frustratie en dat talent wordt verspild.

Hij vindt dat werkgevers zichzelf in de voet schieten door allochtone afgestudeerden buiten de deur te houden. Hij wijst op een voorlichtingscampagne om werkgevers bewust te maken van onterechte vooroordelen die ze vaak hebben.

Arbeidsgehandicapte twee keer vaker werkloos

 

 

Van de 1,7 miljoen arbeidsgehandicapten die Nederland telt is minder de helft aan het werk. Onder niet-arbeidsgehandicapten ligt dat aandeel twee keer zo hoog, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Het werkloosheidspercentage onder mensen met een langdurige ziekte, aandoening of handicap ligt op 14%, fors hoger dan de 5% onder de niet-gehandicapten. Bijna 400.000 van hen waren tussen de 25 en 45 jaar oud, de leeftijdsgroep die gemiddeld genomen de hoogste arbeidsparticipatie heeft. Daarvan was de helft niet actief op de arbeidsmarkt.

Volgens het CBS hebben werkzame arbeidsgehandicapten in die leeftijdsgroep minder vaak een vast dienstverband dan niet-arbeidsgehandicapten. Vooral in dienstverlenende beroepen werken naar verhouding veel arbeidsgehandicapten. Zij zijn bijvoorbeeld kapper, schoonheidsspecialist of schoonmaker.

 Eén op de vijf werkzame arbeidsgehandicapten zou het liefst meer uren willen werken.

‘Goede gezondheid beter voor economie’

  

Mensen met financiële problemen hebben meer gezondheidsproblemen dan mensen die wel grip op hun geld hebben. Zorgprofessionals zouden alert moeten zijn op deze samenhang en dienen deze mensen door te verwijzen naar de juiste instantie, zodat ze snel en goed kunnen worden geholpen. Op die manier is veel geld te besparen.
Dat stelt Platform31. Het platform helpt, samen met Pharos, gemeenten bij het versterken van hun lokale aanpak van gezondheidsklachten. Daar is nog heel wat te winnen. ,,Gezonde burgers zijn zelfredzamer, maken minder gebruik van uitkeringen en leveren een grote bijdrage aan de economie. Het is dus belangrijk om een goede gezondheid te stimuleren”, aldus de onderzoekers.

Problematisch

In Nederland heeft een op de vijf huishoudens risicovolle of problematische schulden. Mensen met financiële problemen hebben niet altijd de tijd en het geld om gezond te eten, te kunnen sporten of eigen bijdragen te betalen en hebben vaker rugklachten, psychische klachten of overgewicht. Aan de andere kant hebben mensen met een slechte gezondheid kans om in de financiële malaise te raken omdat ze een deel van hun inkomen kwijtraken.

Wanneer een zorgprofessional in de gaten heeft dat financiële problemen van een patiënt doorwerken in de gezondheidssituatie, dan is het van belang dat dit met hem wordt besproken. Daarnaast dient deze naar de juiste instantie te worden doorverwezen.

,,Het kost misschien even tijd om de aanwezigheid van financiële problemen te bespreken”, aldus de onderzoekers, ,,maar wie dat wel doet geeft invulling aan het spreekwoord ’de kost gaat voor de baat uit’. Een integrale aanpak voorkomt dat gezondheidsproblemen doorwoekeren, de zorgprofessional de patiënt overlaadt met adviezen en de patiënt er vanwege de financiële situatie niets mee doet.”

UWV biedt ook Belgische banen aan

 

Werkloosheid daalt verder

 

Uitkeringsinstantie UWV gaat ook vacatures in België en Duitsland onder de aandacht brengen bij werkzoekenden in Nederland. Die mogelijkheid bestond op papier al sinds 2013, maar was dusdanig ingewikkeld gemaakt dat er nauwelijks aanbod van werk kwam uit het buitenland.

Het Belgische en Duitse vacatureaanbod wordt vooralsnog alleen bij Nederlanders in de grensregio getoond. “Banen uit Hamburg bijvoorbeeld zullen wij niet op Werk.nl plaatsen”, zei een woordvoerder van het UWV.

Het UWV heeft na klachten van Belgische ondernemers maatregelen genomen om toegang tot de site werk.nl makkelijker te maken. “Daar was eerst een Nederlands fiscaal nummer voor nodig en dat hebben buitenlandse bedrijven niet. Daar hebben we nu een andere oplossing voor gevonden.”

PvdA en ChristenUnie pakken incassobureaus

De PvdA en ChristenUnie willen veel strengere regels voor de ruim zeshonderd incassobureaus in ons land. Ze willen met een initiatiefwetsvoorstel de ,,cowboys” aanpakken ,,die met druk en intimidatie veel geld proberen te verdienen”.

Vorig jaar november waarschuwde de Autoriteit Consument & Markt (ACM) nog dat incassobureaus consumenten vaak confronteren met onterechte vorderingen, te hoge incassokosten berekenen en mensen op ontoelaatbare wijze onder druk zetten om rekeningen te betalen. En de Consumentenbond meldde in februari dat incassobureaus mensen onnodig bang maken met nepdagvaardingen.

Op dit moment kan nog iedereen een incassobureau beginnen. Daar willen de partijen een einde aan maken. ,,Iedereen kan nu burgers bang maken en op kosten jagen, waardoor mensen met schulden verder in de problemen komen”, aldus Keklik Yücel van de PvdA. Zij dient de wet samen met Carola Schouten van de ChristenUnie in.

De PvdA en de ChristenUnie willen een verplicht incassoregister. Hierin kunnen alleen degenen worden opgenomen die aan bepaalde opleidingseisen voldoen. Boetes voor overtredingen gaan omhoog tot maximaal 650.000 euro en als een bureau drie keer de fout in gaat moet het vijf jaar dicht. De ACM moet erop gaan toezien dat de regels worden nageleefd.

,,In de incassobranche kom je soms gekke dingen tegen. Wij willen werk maken van een eerlijke en betrouwbare incassosector”, stelt Carola Schouten. ,,Daar vragen overigens ook de incassobureaus om die wél deugen”, voegt ze eraan toe.

’Verhuurderheffing maakt wachtlijst langer’


Minder, minder, minder sociale huurwoningen.

Woningcorporaties willen kunnen bouwen

Nederland heeft op korte termijn tienduizenden extra sociale huurwoningen nodig. Het aantal neemt nu juist af, terwijl de groep mensen die recht heeft op sociale huisvesting groter wordt.

Corporatiekoepel Aedes en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten luiden dinsdag in het tv-programma EenVandaag de noodklok. Zo’n 16.000 vluchtelingen met een verblijfsvergunning zitten noodgedwongen nog in asielzoekerscentra, en staan op de wachtlijst samen met 16.000 mensen die te lang in de maatschappelijke opvang zitten. Ook voor andere groepen neemt de wachttijd toe.

Het probleem is dat woningcorporaties juist geprikkeld worden om mínder huurhuizen in hun bezit te hebben. Hoe meer woningen ze hebben, hoe hoger de verhuurderheffing die ze aan minister Blok (Wonen) betalen. Die ontvangt jaarlijks €1,7 miljard aan heffingen. De corporaties hebben hun bouwtempo in twee jaar tijd gehalveerd.

„Kortzichtig en onverstandig beleid”, noemt Marc Calon van Aedes de verhuurderheffing. En Jop Fackeldey van de VNG vindt dat „het budget op zijn minst in de sector blijft en besteed kan worden daar waar het nodig is”.

Minister Blok heeft onderzoek laten uitvoeren waaruit blijkt dat woningcorporaties nog voldoende kunnen investeren. Uit onderzoek van de corporaties blijkt precies het tegenovergestelde.

UWV maakt werk van achterstanden

Uitkeringsinstantie UWV zet tot en met 2018 extra mankracht in om de achterstanden bij de herbeoordelingen van mensen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering weg te werken. Het gaat om vijftig extra artsen voor herbeoordelingen en tientallen medewerkers die moeten helpen om mensen waar mogelijk weer aan het werk te krijgen.

Een groep van zo’n 22.000 mensen die in 2011 en 2012 gedeeltelijk arbeidsongeschikt werden is bij het UWV jarenlang uit beeld geraakt. De uitkeringsinstantie gaf wegens capaciteitsgebrek voorrang aan begeleiding van mensen die makkelijker konden worden geholpen.

Het UWV besteedt dit jaar en volgend jaar telkens 12 miljoen euro om met de groep aan de slag te gaan, zei bestuurslid Fred Paling. De eerste contacten met de groep stemden volgens hem hoopvol. “We hadden zorgen over het bezoek na zo’n lange tijd, maar de reacties zijn positief.”

Minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken) liet eind mei al aan de Tweede Kamer weten dat de herbeoordelingen waarschijnlijk tot in 2018 zouden duren. De Kamer had erop aangedrongen dat alle mensen met een uitkering worden beoordeeld door een keuringsarts als zijzelf, hun werkgever of een verzekeraar daartoe aanleiding zien.

De artsen moeten nagaan of mensen met een uitkering zijn opgeknapt en of ze nog recht hebben op een uitkering. Voor mensen die in staat zijn om te werken wordt door het UWV getracht ze daadwerkelijk weer aan het werk te krijgen.

Aantal scheefwoners daalt

 

Het aantal zogenoemde scheefwoners, mensen in een sociale huurwoning die eigenlijk te goedkoop voor ze is, daalt. Het is tussen 2012 en 2015 met een kwart afgenomen, aldus woonminister Stef Blok. Dit komt echter nog niet door de inkomensafhankelijke huurverhoging. Die is ingevoerd om scheefwoners te porren te verhuizen en dit huis achter te laten voor mensen die het financieel minder hebben getroffen.

De bewindsman verklaart de afname van het aandeel scheefwoners vooral door de strengere toewijzingseisen voor een huis in de sociale sector. Hij denkt dat het nog te vroeg is voor resultaten van de inkomensafhankelijke huurverhoging, die sinds drie jaar mag worden gevraagd. Niet iedere woningcorporatie doet dat ook. Overigens kan iemand ook scheefwoner-àf worden, doordat hij of zij minder inkomen krijgt.

Uit onderzoek in opdracht van de minister blijkt dat ongeveer de helft van de huurders in de afgelopen jaren een inkomensafhankelijke huurverhoging kreeg. Maar zij zijn dus niet vaker doorgestroomd naar een huis in de vrije sector of een koophuis dan scheefwoners die geen extra huurverhoging kregen. Wel groeit de ontevredenheid over het sociale huurhuis in combinatie met de prijs, zo blijkt uit het rapport.

Volgens verhuurders èn huurders is de stimulans van de huurverhogingen voor huurders nog onvoldoende om daadwerkelijk door te stromen. Er lijkt ook te weinig aanbod te zijn van andere enigszins betaalbare huizen.

In de Wet doorstroming huurmarkt, die sinds 1 juli van kracht is, staan aanvullende maatregelen om de doorstroming van scheefwoners verder te bewerkstelligen. Ook worden mogelijkheden voor tijdelijke huurcontracten verruimd, om een groter aanbod van huurhuizen te krijgen.