Skip to main content

Aantal Spaanse werklozen op laagste niveau sinds 2009

Het aantal geregistreerde werklozen bedroeg in juni bijna 3,77 miljoen,  meldt het Spaanse ministerie van Arbeid maandag. Dat zijn er ruim 124.000 minder dan in mei, wat neerkomt op de sterkste daling in drie jaar.

Met name in de dienstensector was een duidelijke verbetering zichtbaar, maar ook in de bouw en industrie nam de werkgelegenheid toe.

Het cijfer is een opsteker voor demissionair premier Mariano Rajoy, die na de recente verkiezingen nog altijd tracht een coalitie te vormen. Rajoy heeft beloofd de werkloosheid flink terug te dringen.

Nederland in EU-kopgroep minste werkloosheid


De uitzendbranche spint garen bij de flexmarkt.

 

De werkloosheid in de eurolanden is in mei licht afgenomen, van 10,2% naar 10,1% van de beroepsbevolking. Dat is het laagste niveau sinds juli 2011, meldde statistiekbureau Eurostat vrijdag.
In totaal zaten in mei in de negentien eurolanden een kleine 16,3 miljoen mensen zonder betaald werk. Dat waren er 112.000 minder dan in april en ruim 1,4 miljoen minder dan in mei 2015. De daling komt overeen met de gemiddelde verwachting van economen.

Tsjechië heeft met een percentage van 4% de laagste werkloosheid. Malta en Duitsland volgen met 4,1% respectievelijk 4,2%. Ook het VK doet het met 5% goed. Met 6,3% behoort Nederland eveneens tot de toplanden. Veruit de hoogste werkloosheid heeft Griekenland. Maar liefst 24,1% van de beroepsbevolking heeft geen werk. Spanje volgt met 19,8%.

‘Wereldwijde armoede blijft zorgen voor hoge kindersterfte’

Daarnaast verwacht Unicef dat 167 miljoen kinderen in armoede zullen leven en 750 miljoen vrouwen zijn als kind uitgehuwelijkt, is in het rapport te lezen.

Globaal gezien is er wel enige vooruitgang geboekt. Het aantal jonge kinderen dat komt te overlijden is sinds 1990 meer dan gehalveerd en in 129 landen gaan evenveel jongens als meisjes naar school.

Dat staat in schril contrast tegenover de verergerde situatie van vele andere kinderen. “Deze vooruitgang is niet gelijk of eerlijk geweest”, aldus Unicef.

Circa 124 miljoen kinderen volgen geen basisonderwijs. In 2011 lag dat aantal rond de 122 miljoen. Twee op de vijf kinderen die wel basisonderwijs hebben gevolgd, kunnen nog altijd niet lezen, schrijven of rekenen.

Ook schrijft Unicef dat zonder veranderingen negen op de tien kinderen in Afrika ten zuiden van de Sahara rond moeten komen van minder dan 1,72 euro per dag. De organisatie noemt dat “extreme armoede”.

 

Italiaan vaker werkloos in eigen land dan vreemdeling

Op de Italiaanse arbeidsmarkt kennen buitenlandse werknemers een grotere activiteitsgraad dan de autochtone bevolking. Dat blijkt uit een rapport van Eurostat, het Europese bureau voor de statistiek.

Vastgesteld werd dat 74,3 procent van de buitenlandse actieve bevolking tussen twintig en vierenzestig jaar in Italië een baan heeft. Bij de autochtone bevolking valt die activiteitsgraad echter terug tot 67,9 procent.Italië is geen Europese uitzondering, want hetzelfde fenomeen kan worden opgetekend in meerdere lidstaten met een zwakkere economie en problemen op het gebied van tewerkstelling. In al die landen ligt de activiteitsgraad bij buitenlanders hoger dan bij de autochtone populatie. De grootste kloof wordt opgetekend in Griekenland, gevolgd door Slovenië en Italië.

Laaggeschoolden

In Italië wordt vooral in de leeftijdsgroep tussen vijfenvijftig en vierenzestig jaar een groot verschil gemeld. In die categorie blijkt slechts 50,1 procent van de autochtone populatie een baan te hebben, maar bij de buitenlanders loopt dat cijfer op tot 72,4 procent.

Ook in de leeftijdsgroep tussen vijftien en vierentwintig jaar kan een opmerkelijk verschil worden genoteerd. In die groep wordt een algemene werkloosheid van 36,9 procent opgetekend, maar bij de allochtone Italiaanse bevolking kan slechts een activiteitsgraad van 16,7 procent worden gemeld. Bij de buitenlandse werknemers loopt dat cijfer daarentegen op tot bijna 50 procent.

Het fenomeen moet volgens het magazine Quartz worden toegeschreven aan de structuur van de Italiaanse arbeidsmarkt. “De Italiaanse economie biedt heel wat vacatures voor banen die enkel basisvaardigheden vereisen en gemakkelijker door immigranten kunnen worden opgenomen,” wordt er opgemerkt. “Daarentegen is het bijzonder moeilijk werkgelegenheid te creëren voor hogeropgeleide kandidaten.”

Meeste Europeanen aan het werk sinds 2008

 

De fabriek van VDL in het Limburgse Born.

 

Het aantal Europeanen met een baan is in het eerste kwartaal van dit jaar licht toegenomen. Dat blijkt uit dinsdag gepubliceerde cijfers van statistiekbureau Eurostat. Sinds de tweede helft van 2008 was het aantal werkenden niet zo hoog.

Zowel in de eurozone als de Europese Unie als geheel nam de werkgelegenheid in het eerste kwartaal met 0,3 procent toe ten opzichte van de voorgaande periode, en met 1,4 procent op jaarbasis. Eurostat schat dat 231.3 miljoen mannen en vrouwen in de EU een baan hadden, onder wie 152,6 miljoen in de eurozone.

Nederland scoorde relatief zwak in het eerste kwartaal. De werkgelegenheid nam met 0,1 procent op kwartaalbasis af, net als in Griekenland en Letland. Alleen Polen deed het met een daling van 0,5 procent nog slechter. Van de 26 EU-landen waarvan afzonderlijke data beschikbaar zijn, kende Tsjechië de sterkste toename: 1,5 procent.

1,5 miljoen Duitsers ondervoed

Ongeveer 1,5 miljoen volwassen Duitsers lijden aan ondervoeding, vooral ouderen en chronisch zieken. Dat concludeert een beroepsgroep van voedseldeskundigen aan de vooravond van een bijeenkomst met zo’n 1200 specialisten in Dresden.
Volgens de wetenschappers onderschatten artsen en de politiek het probleem. Er is eerder aandacht voor overgewicht. Volgens een Duitse organisatie voor geriatrie eet twee derde van de oudere patiënten te weinig of te eenzijdig. Ze hebben minder trek door ziekte en eenzaamheid of hebben geen geld om gezond te eten.

Zwitsers stemmen over basisinkomen

dagobertduck

De Zwitsers stemmen morgen over het basisinkomen. Als dat er komt krijgt elke burger van het Alpenland een minimaal inkomen van ongeveer 2250 euro. Maar volgens de laatste opiniepeilingen is er niet genoeg vertrouwen in de haalbaarheid van het revolutionaire plan.

Eenvijfde van de Zwitsers voelt wel wat voor het boude plan van Daniel Häni. Op een reclameposter komt de man in een banktresor in sneltreinvaart van een hoge geldberg naar beneden geskied, als ware hij een echte Dagobert Duck. Twee olijke jongeren zitten ernaast op een slee en smijten met geldstukken.

Andermans geld, natuurlijk. Want Vadertje Staat zou het basisinkomen voor iedereen leveren. ,,Ik heb bijna nog nooit iemand ontmoet, die niet meer zou werken, als hij niet gedwongen werd. Maar iedereen maakt zich zorgen, dat de anderen dan lui zouden worden“, stelt Häni.

Hij is niet alleen met zijn utopische gedachten. Ook de beroemde Amerikaanse econoom Milton Friedman voelde er wel wat voor, net als de Finse regering, die met een test bezig is. Ook in Utrecht wordt een poging gedaan, net als in het verleden in kleine Canadese stadjes en Namibische dorpen.

Maar werkgevers en arbeiders zien weinig heil in het plan. ,,Het is de vraag of je het kunt verdragen dat een ander krijgt wat hij nodig heeft om te leven, terwijl hij of zij misschien geen productief lid van de maatschappij is“, aldus Häni.

De gastronoom uit Basel weet dat met digitalisering, globalisering en het voortschrijden van automatisering veel meer werk door minder mensen en vooral door robots verricht kan worden. En dan zijn veel werknemers en arbeiders niet meer benodigd, en lopen het risico te verarmen.

Duitse werkloosheid naar laagterecord

 

Duitse werkloosheid naar laagterecord
De werkloosheid in Duitsland is in mei verder gedaald en heeft een nieuw historisch laag niveau bereikt. Dat blijkt uit cijfers die het Duitse federale arbeidsbureau dinsdag publiceerde.
De werkloosheid in de grootste economie van Europa kwam uit op 6,1 procent, tegen 6,2 procent in april. Dat is het laagste niveau sinds de Duitse eenwording in 1990. Economen hadden gemiddeld verwacht dat de werkloosheid stabiel zou blijven.

Het aantal werklozen in Duitsland zakte met 11.000 tot minder dan 2,7 miljoen. In het oosten van Duitsland daalde het aantal werklozen met 3000, in het westen met 8000. De cijfers zijn aangepast voor seizoen effecten.

Volgens het arbeidsbureau blijft de Duitse arbeidsmarkt zich positief ontwikkelen. De vraag naar arbeidskrachten neemt flink toe en de werkgelegenheid is sterk gegroeid.

Armoede verandert je DNA

 

Opgroeien onder erbarmelijke omstandigheden kan je genen veranderen en verhoogt het risico op depressies en een drugs- of alcoholverslaving. Dat blijkt uit een nieuwe studie die gepubliceerd is in het wetenschappelijke vakblad Molecular Psychiatry. 

Drie jaar lang hebben Amerikaanse wetenschappers van de Duke University 132 jongeren tussen 11 en 15 jaar bestudeerd. Die pubers kwamen uit huishoudens variërend tussen een lage en een hoge sociaaleconomische status. Tijdens het onderzoek werden de proefpersonen regelmatig onder de MRI-scanner gelegd en werd er gepolst naar hun psychisch welbevinden en hun gedrag.

Het team stuitte bij de tieners uit een armoedige omgeving op veranderingen van het SLC6A4-gen. Dit gen beïnvloedt de amygdala, het deel van de hersenen waar voornamelijk negatieve emoties geregeld worden. Ze ontdekten dat de amygdala actiever was bij de adolescenten uit kansarme milieus.

Tegelijkertijd zagen de onderzoekers dat een lage sociaaleconomische status samenging met een tekort aan serotonine, wat vaak wordt geassocieerd met psychische aandoeningen. Jaren later zeiden verschillende proefpersonen uit een armer milieu ook dat ze met een depressie kampten.

“Deze studie is het eerste bewijs dat een lage sociaaleconomische status genen kan aanpassen”, besluit een van de onderzoekers, Johnna Swarts. “Dit kan belangrijke gevolgen hebben voor de behandelingen van depressies.” De proffen van de Duke University willen zich verdiepen in het SLC6A4-gen en nagaan of er nog andere biologische factoren gekoppeld kunnen worden aan depressies.

Amerikaan (86) schiet echtgenote dood: ‘We konden haar medicijnen niet meer betalen’

Doordat hij de medicijnen van zijn echtgenote niet langer kon betalen, was een 86-jarige Amerikaan ten einde raad. Deze week schoot hij zijn vrouw door het hoofd. “Sorry dat ik jullie niet eerder heb gebeld”, zei hij toen de politie zijn huis binnenstapte. “Ik wilde eerst mijn kinderen vertellen wat er gebeurd is.”

William en Carolyn Hager waren ruim 50 jaar bij elkaar. Carolyn (78) leed de laatste 15 jaar aan verschillende aandoeningen, waaronder artritis. Hun leven was ondraaglijk geworden, vertelde William aan de politie.

Revolver uit het nachtkastje

Hij was om half acht ’s ochtends wakker geworden om te plassen en was daarna teruggelopen naar zijn slaapkamer, waar hij een revolver uit zijn nachtkastje haalde. Hij ging daarop naar de slaapkamer van Carolyn, zag dat ze nog sliep en schoot haar door het hoofd. Daarna legde hij de revolver op een kast, ging naar de keuken en dronk koffie.

De politie werd kort voor één uur ’s middags gewaarschuwd. “Ik heb slecht nieuws”, zei William tegen de agent die binnenkwam. Hij biechtte meteen op wat er was gebeurd en vertelde waar het lichaam van zijn vrouw was. De agent vond haar in bed, te midden van een stapel kussens, met een deken over haar heen.

Nooit gevraagd haar te doden

Later vertelde William dat hij een paar dagen had rondgelopen met het plan zijn echtgenote om het leven te brengen. Carolyn had hem verteld dat ze niet meer wilde leven, maar ze had hem nooit uitdrukkelijk gevraagd er een eind aan te maken.

Het stel had zich in 2011 failliet laten verklaren. Daarna had William, op hoge leeftijd, nog een baantje bij warenhuis Sears gehad. Op die manier wilde hij de geneesmiddelen voor Carolyn betalen. William Hager zit vast op verdenking van moord. Hij verschijnt binnenkort voor de rechter.

Probleem komt steeds vaker voor

De New York Times noemt de zaak een voorbeeld van de problemen waar oudere mensen steeds vaker mee te maken krijgen als ze afhankelijk zijn van een uitkering of een pensioentje en zelf hun medicatie moeten betalen. De krant verwijst naar een onderzoek waaruit blijkt dat er enorme prijskaartjes hangen aan geneesmiddelen tegen ouderdomskwalen.

Volgens correspondent Erik Mouthaan moeten de meeste Amerikanen bijbetalen voor medicijnen. “Dat kan flink oplopen. Sommige experimentele drugs worden niet vergoed. Ouderen zitten in Medicare, een ziekenfonds voor ouderen. Dat wordt door velen gezien als juist betaalbaarder dan een privéverzekering.”

De hoge kosten van medicijnen zijn een thema tijdens de verkiezingen. “Hillary Clinton belooft prijzen omlaag te krijgen”, zegt Mouthaan.