7 miljoen over?

Bij het spreekuur van de Participatiegroep Minima Amstelveen is het een komen en gaan van mensen die zich de afgelopen maanden hebben gemeld voor hulp en advies.

Het komt voor dat wij, als spreekuurhouder, derden moeten inschakelen op het moment dat wij tegen problemen aanlopen waar wij zelf geen oplossing voor kunnen bieden en krijgen soms te maken met een bijzondere zaak waarbij de uitdaging ligt in het vinden van passende oplossingen om de hulpvraag tot een goed einde te brengen.

Zo ook deze zaak: een oudere meneer meende recht te hebben op een verhuisvergoeding als gevolg van een lichamelijke aandoening. Hij zou moeten verhuizen naar een aanleunwoning als gevolg van een hersenbloeding. Dankzij advies en inzet van de ouderenadviseur van Vita is dit proces goed verlopen.

Maar een verhuizing brengt kosten met zich mee en deze cliënt bedacht, omdat hij afhankelijk is van een klein pensioen, dat hij in aanmerking zou kunnen komen voor een verhuisvergoeding. Van de gemeente kreeg hij echter te horen dat hij geen recht had op een verhuisvergoeding gezien zijn inkomen. Dit ontstemde  meneer zeer en hij bleef piekeren over de ontstane schulden als gevolg van de verhuizing.

In zijn nieuwe woning is meneer ten val gekomen waarbij hij een aantal breuken in zijn rug opliep. Na dit incident heeft hij het een maand lang moeten stellen zonder hulp. Dit heeft hij echter niet kenbaar gemaakt aan de dienstdoende ambtenaar van het Amstelveen Loket. Ook verzuimde hij te melden dat hij al op leeftijd is, hersenletsel had opgelopen en het overzicht over zijn administratie is verloren.

Via een omweg ontmoette ik deze 70 jarige meneer en maakten wij een afspraak om samen naar het Amstelveen loket te gaan. In het gemeentehuis hebben wij met elkaar kennis gemaakt en tijdens de kennismaking kwam ik erachter dat het niet goed ging met deze meneer. Hij bleek voor meerdere zaken hulp nodig te hebben. Tot mijn verbazing kreeg hij te horen dat hij €22,50 (het maximum bedrag) per uur aan huishoudelijke hulp kwijt zou kunnen zijn. Onmiddellijk vertelde hij dat hij dan net zo goed iemand ‘prive’ zou kunnen inhuren. ‘Ja, doen veel mensen’ zei de ambtenaar van het loket. Om vervolgens te zwijgen. Op mijn vraag waarom zij alleen het uurtarief noemde voor de “rijken der aarde” zei zij dat de gemeente hier niet over ging. Het CAK is verantwoordelijk voor de berekening. Uiteraard herinnerde ik de medewerkster aan het feit dat meneer moet leven van AOW en een bescheiden pensioen. Uiteindelijk kon ik meneer geruststellen dat hij vanwege zijn lage inkomen nooit zo’n hoog uurtarief zou hoeven betalen. Dat bleek ook toen  de indicatieadviseur van de gemeente bij het huisbezoek kon uitrekenen dat meneer niet meer dan €20,= per maand aan eigen bijdrage zou hoeven betalen.

Voor de PMA bestaat maatwerk uit goed luisteren en kijken wat er naast de aanvankelijke hulpvraag nog meer aan ondersteuning nodig is. Maar, nog belangrijker, is om dóór te vragen in plaats van een afwachtende houding aan te nemen.

Tip: vraag altijd om een aanvraagformulier in het geval u bijzondere bijstand wilt aanvragen of een andere aanvraag doet. Bij het inleveren van het aanvraagformulier bij het Amstelveen loket is het raadzaam te vragen om een bewijs van ontvangst. Binnen acht weken moet de gemeente een schriftelijk besluit hebben genomen.

Wil Groeneweg-Roode
spreekuurhoudster PMA