Nuttige organisaties

Overzicht van en links naar meer nuttige organisaties

Niet alleen bij de gemeente Amstelveen kunt u terecht voor voorzieningen en hulpmiddelen voor minima. Er zijn ook andere (gemeentelijke, regionale of nationale) organisaties die hulp kunnen bieden of u kunnen adviseren over de meest uiteenlopende zaken.

Ook hier geldt; deze site is zuiver informatief en aan de hier genoemde gegevens kunnen geen rechten worden ontleend. De informatie op de website van de organisatie is altijd leidend.

Door op de naamlink in de linker kolom te klikken, komt u direct op de website van de organisatie die u zoekt.

 

Organisatie + linkBeschrijving
Ombudsman Metropool AmsterdamOverheidsdienst die als taak heeft om onbehoorlijke en ontoereikende dienstverlening van de gemeentelijke overheid waar nodig te herstellen en/of te voorkomen.
Inloopspreekuur Amstelveen, Laan Nieuwer-Amstel 1, iedere tweede donderdag van de maand, van 16:00 tot 18:00 uur.
Meldpunt misstanden UitkeringenOnafhankelijke Facebookpagina waarop verhalen worden verzameld over misstanden rondom uitkeringen en misstanden waar minima mee te maken kunnen hebben
Wajong GroupFacebookpagina, uitsluitend bedoeld voor personen met een Wajong uitkering.
AmstelringBiedt diensten op het gebied van wonen met zorg en welzijn aan mensen die hulp nodig hebben vanwege ouderdom, een langdurige ziekte of een lichamelijke beperking. Amstelring biedt alle mogelijke hulp om zelfstandig te blijven wonen. Als dat niet meer gaat, biedt Amstelring liefdevolle zorg in een verpleeghuis of kleinschalige groepswoning.
Uitkering gestopt of afgewezenWerkt samen met vereniging Sociaal Verhaal en zorgt ervoor dat gedupeerden in contact worden gebracht met advocaten die gratis hun zaak behandelen.
FNV UitkeringsgerechtigdenDeskundige belangenbehartiger voor iedereen die geen werk (meer) heeft of arbeidsongeschikt is.
Bijstand Werkt SamenBedoeld om mensen met een (gedeeltelijke) bijstandsuitkering financieel, in natura en/of sociaal te ondersteunen.
Bijstand Werkt Samen is gebaseerd op ervaringsdeskundigheid, interesse en competenties.
De WoonbondKomt op voor de belangen van huurders. Staat voor betaalbare huren, goede woningen in leefbare, veilige wijken en voor sterke huurdersorganisaties.
Nibud (Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting)Onafhankelijk voorlichtingsinstituut dat onderzoek doet naar en voorlichting geeft over de huishoudportemonnee, waarbij de aandacht erop gericht is dat mensen meer grip op hun geld krijgen.
Nibud: Bereken uw rechtCheck uw recht op toeslagen en subsidies
Nibud: zelfjeschuldenregelen.nlMet deze invultool van het Nibud kan een realistisch aflosplan voor kleinere of beginnende schulden worden berekend.
Humanitas AmstellandVrijwilligers helpen iedereen die het even niet alleen op het gebied van administratie, eenzaamheid, detentie, opgroeien, opvoeden, rouw en taalontwikkeling
Slachtofferhulp NederlandHulp na een misdrijf, verkeersongeval, calamiteit of bij vermissing. Slachtofferhulp ondersteunt(gratis) slachtoffers, getuigen, betrokkenen, achterblijvers of nabestaanden op juridisch, praktisch of emotioneel gebied.
Landelijke Cliëntenraad (LCR)Overlegorgaan voor landelijke cliëntenorganisaties en cliëntenraden. Officieel gesprekspartner van de landelijke overheid. De organisaties en cliëntenraden treden op bij beleidsontwikkelingen namens pensioen- en uitkeringsgerechtigden, mensen met een handicap of chronische ziekte.
Stichting Kansloze Kinderen in NederlandOpgericht om kinderen uit gezinnen die onder de armoedegrens leven te ondersteuning en een fijner leven aan te bieden.
Gratis af te halenMarktplaats voor gratis tweedehands spullen die een tweede ronde verdienen en waarmee anderen nog blij kunnen worden gemaakt. Adverteren is gratis. Zie ook Facebookpagina
Amstelveenvoorelkaar.nlOnline marktplaats waar inwoners en organisaties uit Amstelveen elkaar kunnen vinden en helpen. Bijvoorbeeld met een klusje in huis, de boodschappen, vervoer, of door samen op stap te gaan. Een initiatief van diverse organisaties voor Welzijn en Zorg in Amstelveen, uitgevoerd door de Vrijwilligerscentrale Amstelland.
Participe Amstelland (voorheen Vita)Laagdrempelig organisatie voor maatschappelijke ondersteuning in de regio Amstelland. Principe verzorgt het wijkwerk in Amstelveen op basis van de gemeentelijke nota 'Bewoners aan zet'.
Welzijn op Recept Gerichte doorverwijzing van patiënten door de huisarts naar welzijnswerk en welzijnsactiviteiten (zoals bewegen, vrijwilligerswerk, creatieve activiteiten, samen koken en eten) Deze activiteiten kunnen een helende of aanvullende werking hebben op het genezingsproces van diverse klachten (zoals slecht slapen, stress, spanning, eenzaamheid, sociaal isolement etc.).
GGZ inGeestBiedt zorg aan mensen met een psychiatrische aandoening.
Kenter jeugdhulpRicht zich op gespecialiseerde opvoedhulp en psychische hulp voor jeugdigen van 0 tot 23 jaar met ontwikkelings-, gedrags- en gezinsproblemen
De RechtspraakWebsite van rechtbanken, gerechtshoven, de Hoge Raad der Nederlanden en de bijzondere colleges. Informatie over procedures bij rechtszaken, uitspraken en de organisatie van de rechtspraak.
RechtsbijstandVoor juridische problemen wijst de Raad voor Rechtsbijstand de weg bij het vinden van een oplossing.
Melding, compliment of klacht aan gemeenteVoor zowel degenen die willen aangeven dat ze tevreden zijn over de dienstverlening van de gemeente Amstelveen als voor degenen die een klacht over de gemeente willen doorgeven of melden.
Zie ook Jaarverslag gemeente 2017
MEE Amstel en ZaanBiedt informatie, advies en ondersteuning op maat, ook als u of uw kind een beperking of chronische ziekte heeft. MEE Amstel en Zaan is onafhankelijk, de hulp is gratis en er is geen verwijzing nodig.
MEE VakantiewijzerGeeft een idee van de mogelijkheden voor mensen met een beperking om op vakantie te gaan.
Stichting De VakantiebankHeeft als doel mensen met een inkomen rond bijstandsnorm, een week onbezorgde vakantie aan te bieden op een mooie en recreatieve locatie in Nederland.