In de bijstand en ziek?

Uiteraard kan het voorkomen dat iemand met een bijstandsuitkering ziek wordt. Maar wat zijn de rechten en plichten van de uitkeringsgerechtigde in zo’n geval? En wat mag de gemeente dan wel of niet? Lees hierover in onderstaande links.

 

Organisatie omschrijving
Bijstandsbond: OverlevingsgidsWat moet een uitkeringsgerechtigde doen en wat zijn zijn rechten in het geval van ziekte/ arbeidsongeschiktheid
VNG: Hoeveel informatie heeft de gemeente nodigVolgens de WMO mogen gemeenten gegevens verwerken die nodig zijn om de zorgbehoefte te beoordelen. Maar volgens de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) mag de gemeente niet méér verzamelen dan er nodig is voor die taak en moet er een zwaarwegend belang zijn. Hoeveel informatie heeft de gemeente nodig om haar taak uit te voeren?
Nationale ombudsmanRapport van de Nationale Ombudsman inzake een klacht over opvragen medische gegevens door gemeentelijk consulent