Voor het eerst sinds jaren minder 50-plussers in de ww

Werkzoekenden bij het UWV.

Ook in Amsterdam daalde het aantal verstrekte uitkeringen: van 12.306 in april, naar 12.210 in mei.

Dat maakte uitkeringsinstantie UWV donderdag bekend. Het aantal uitkeringen aan 50-plussers is in de afgelopen zes jaar verdubbeld. Nadat de stijging de afgelopen periode al afvlakte, is nu voor het eerste een daling zichtbaar, aldus UWV.

De daling van de werkloosheid zorgt er voor dat in totaal ruim 1,2 miljard euro minder aan uitkeringen hoeft te worden uitgegeven. De uitkeringslasten van de ww dalen naar verwachting in twee jaar tijd naar 5,1 miljard euro in 2017. Ook zal door de aantrekkende economie minder vaak een beroep hoeven te worden gedaan op de faillissementsuitkeringen.

Het aantal ww-uitkeringen neemt naar verwachting met 12,5 procent af van 450.000 begin dit jaar naar 394.000 eind 2017. De daling met 1,2 miljard euro staat gelijk aan ongeveer 23 procent.

Meevaller
Het verschil in percentages is te verklaren door de nieuwe wetgeving, waarbij de uitkering in veel gevallen een loonaanvulling op een nieuwe, lager betaalde baan is geworden. Hierdoor neemt het aantal uitkeringen minder hard af.

Ten opzichte van de prognoses die UWV begin dit jaar publiceerde, mag het Kabinet rekenen op een meevaller op de uitkeringslasten van 138 miljoen euro.

Bij de faillissementsuitkeringen wordt door het UWV dit jaar een daling van de lasten met 15 miljoen euro voorzien, ondanks een aantal grote faillissementen begin dit jaar. In 2017 volgt nog eens een afname met 28 miljoen euro. Dit betekent concreet een daling van 296 miljoen naar 253 miljoen euro tussen 2015 en 2017.

Overheid overschat burger met schulden

 

De overheid denkt te makkelijk dat burgers met ernstige schulden hun problemen zelf kunnen oplossen. Voor veel mensen zijn de regels te ingewikkeld. Bovendien wordt te weinig rekening gehouden met de persoonlijkheid van mensen.

Dat stelt de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR), een onafhankelijk adviesorgaan, donderdag.

In Nederland wonen zo’n 2,5 miljoen mensen van zestien jaar en ouder die niet voldoende kunnen lezen, schrijven en rekenen. Voor hen is een goed financieel beheer al snel te moeilijk, aldus de WRR.

Daarnaast zijn mensen met een “vermijdend” karakter en mensen met weinig zelfcontrole eerder geneigd problemen te ontkennen, te veel geld uit te geven en niet op tijd maatregelen te nemen. Deels is dit erfelijk bepaald, waardoor sommige mensen “van nature” meer kans op financiële problemen hebben dan anderen.

Het uitgangspunt moet blijven dat mensen met schulden een “eigen verantwoordelijkheid” hebben, vindt de WRR. Maar “goed beleid” houdt rekening met het feit dat problematische schulden niet altijd geheel “eigen schuld” zijn.

De raad doet drie aanbevelingen. Om te voorkomen dat mensen onnodig in de problemen komen, zou bijvoorbeeld een huwelijk niet automatisch in gemeenschap van goederen moeten worden gesloten.

Ook is eerder contact nodig tussen mensen in schulden en hulpverleners. Volgens de WRR zijn de problemen dan nog beter hanteerbaar.

Bovendien zou de overheid schulden pas moeten invorderen als duidelijk is dat een persoon met schulden niet onder het bestaansminimum komt. Want anders zien dergelijke mensen zich gedwongen nieuwe schulden te maken.

Nederland telt inmiddels ruim een half miljoen huishoudens die hun schulden “redelijkerwijs” niet meer kunnen afbetalen. Het komt in alle lagen van de bevolking voor, aldus de WRR.

‘Compensatie voor te lage WW komt te laat’

 

Vakbonden vinden dat de compensatieregeling voor te lage WW-uitkeringen te laat ingaat. Hierdoor kampen gedupeerden met een inkomensgat dat ze onmogelijk kunnen overbruggen, klagen vakcentrales FNV, CNV en VCP donderdag.

Het gaat om vele duizenden WW’ers die door een wijziging van de wet sinds 1 juli vorig jaar een lagere uitkering hebben gekregen. Minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken) heeft de Tweede Kamer laten weten dat hij deze mensen pas vanaf 1 april 2017 helpt. Dat duurt volgens de bonden veel te lang.

“Voor schrijnende gevallen moet er héél snel een oplossing komen”, zegt CNV-voorzitter Maurice Limmen. FNV heeft naar eigen zeggen al van honderden leden gehoord dat ze in grote problemen dreigen te komen. Daarnaast is er een grote groep die op dit moment buiten de compensatieregeling valt. De bonden willen dat er ook voor die mensen een vergoeding komt.

‘Melkertbanen 2.0’ voor Haagse werklozen

 

Conciërge. Toeristisch medewerker. Stadswacht. Bewaker van een fietsenstalling. De gemeente Den Haag zet ongeveer duizend langdurig werklozen drie jaar lang op zulke banen aan het werk. Een gesubsidieerde baan moet ze uitzicht op een beter leven geven, zegt wethouder Rabin Baldewsingh (Sociale Zaken).

Het gaat om mensen aan de onderkant van de onderkant van de arbeidsmarkt. ,,We weten wie ze zijn en wat ze kunnen. Ze zijn laagopgeleid, laaggeletterd, hebben geen startkwalificaties. Hun banen zijn verdrongen door de digitalisering. Zij worden nu al acht jaar geraakt door de financiële crisis, die ze niet hebben veroorzaakt. Ze staan te popelen”, aldus Baldewsingh.

Het probleem is dat de mensen nu weinig perspectief hebben. ,, Hun leven is somber, ze zitten jarenlang uitzichtloos op de bank, komen in de schulden. Hoe langer je in zo’n situatie zit, hoe kleiner de kans om er nog uit te komen. We willen hun isolement doorbreken en ze weer laten meedoen aan de samenleving. We willen de onderkant naar boven helpen zonder de bovenkant naar beneden te trekken.”

De mensen gaan vier dagen in de week werken. De vijfde dag krijgen ze begeleiding. Ze verdienen het minimumloon, krijgen ritme en routine, leggen contacten en doen ervaring op. Vrijblijvend is het niet. Wie weigert mee te doen, kan op de uitkering gekort worden.

Het project kost de gemeente ,,enkele miljoenen euro’s”. Garanties op succes geeft Baldewsingh niet. ,,Maar als ik het geld en de mensen heb, waarom zou ik het niet doen? Wat moet ik dan? Het geld op de plank dood laten gaan? Mensen in hun situatie laten zitten? We geven deze mensen drie jaar lang zicht op bestaanszekerheid. Je moet mensen mogelijkheden bieden.”

Het project van Baldewsingh is gebaseerd op de melkertbanen uit de jaren negentig. ,,Stel dat die er niet waren geweest. Dan waren heel veel mensen in de werkloosheid blijven zitten. Ik heb me daar enorm door laten inspireren. Ik hoop dan ook dat andere gemeenten ons zullen volgen.”

Amstelveen waakt voor bijbouwen sociale huurwoningen

Geld huisje

Het gemeentebestuur van Amstelveen is van mening dat er bij (deel)regionale samenwerkingen op het gebied van wonen, gewaakt moet worden voor een eenzijdige focus op het bijbouwen van sociale huurwoningen.

Als het gaat om de betaalbare woningvoorraad in regionaal verband moet er in Amstelveen vooral oog zijn voor goedkope koopwoningen en het middensegment huurwoningen. ‘Meer dan in andere deelregio’s hebben wij immers te maken met hoge percentages scheefwoners in de sociale huur. De uitdaging ligt hier dan ook in het op gang brengen van doorstroming uit de sociale huur,’ zo heeft wethouder Raat (Wonen, VVD)  per brief laten weten aan de portefeuillehouder Ruimte en Wonen van de Stadsregio Amsterdam.

Regie
De Stadsregio heeft Amstelveen verzocht om aan de slag te gaan met de organisatie van de samenwerking op het gebied van wonen op deelregionale schaal. Amstelveen ziet goede argumenten om de afspraken ten behoeve van de betaalbare voorraad op deelregionaal (Metropool regio Amsterdam) niveau te maken, maar dan alleen voor grootschalige (kwantitatieve) woningbouwprojecten. Over kleinere binnenstedelijke woningbouwprojecten (gericht opkwaliteit) wil Amstelveen zelf de regie behouden.

UWV 1,2 miljard minder kwijt aan ww-uitkeringen

 

In 2015 waren de uitgaven nog 6,4 miljard euro. Dat staat de juninota 2016, die het UWV donderdag heeft aangeboden aan minister Asscher (Sociale Zaken). Het gaat om een afname van 23 procent.

Ook de uitgaven voor de faillissementsuitkeringen dalen onder invloed van de aantrekkende economie. De sterke afname van de WW-lasten zorgt ervoor dat de vermogenspositie van de UWV-fondsen voor het eerst sinds 2010 is verbeterd.

Het aantal WW-uitkeringen neemt met 12,5 procent af, van 450.000 begin dit jaar naar 394.000 eind 2017. Het verschil in percentages is te verklaren door de nieuwe WW-wetgeving, waarbij de uitkering in veel gevallen een loonaanvulling is geworden op een nieuwe, lager betaalde baan. Daardoor nemen de uitgaven harder af dan het aantal uitkeringen.

Ook de uitkeringslasten voor de WIA-uitkeringen (voor arbeidsongeschiktheid door ziekte), de Wajong (voor jongeren) en IOW (voor werklozen vanaf zestig jaar) zijn neerwaarts bijgesteld, maar in mindere mate dan de WW. Ten opzichte van de januarinota kan het kabinet rekenen op een meevaller op de uitkeringslasten van 138 miljoen euro.

50-plussersHet aantal 50-plussers dat een WW-uitkering aanvraagt, is voor het eerst sinds jaren afgenomen. Eind mei werden 211.000 WW-uitkeringen verstrekt aan 50-plussers, 5.000 minder dan twee maanden eerder.

Het aantal uitkeringen aan 50-plussers is de afgelopen zes jaar verdubbeld. Nadat de stijging de afgelopen periode al afvlakte, is nu voor het eerste een daling zichtbaar aldus UWV.

De instantie ziet kansen voor 50-plussers in de horeca. UWV verwacht dat er tot en met volgend jaar tussen de 7.000 en 8.000 extra banen bijkomen in de sector.

“Slechts 11 procent van de mensen die werken in de horeca is ouder dan 50, het laagste percentage van alle sectoren in de Nederlandse economie”, aldus UWV.

Amsterdamse ombudsman: Vrijwillige ouderbijdrage moet anders

Op schoolreisje met de bus

Elk kind zou mee moeten kunnen op schoolreisje of deelnemen aan Sinterklaas, zegt de Amsterdamse kinderombudsman Anne Martien van der Does. Regelmatig krijgt ze een melding van ouders en kinderen over uitsluiting van een activiteit.

“Sommige ouders kunnen of willen de vrijwillige ouderbijdrage niet betalen, maar scholen hebben het geld hard nodig. Uitsluiten van een activiteit is dan het enige machtsmiddel dat ze hebben, terwijl een kind van dit soort activiteiten kan leren. Ik vind dat onbegrijpelijk.”

Dierentuin
Amsterdamse basisscholen vragen aan ouders een bijdrage variërend van vijftig tot soms wel zevenhonderd euro. Dit gebruiken ze voor een schoolreisje, een bezoek aan de dierentuin en Sinterklaas, maar ook voor extra voorzieningen zoals muziek.

In theorie staat betalen vrij, maar in de praktijk blijkt dit niet zo simpel. “Het is een vrijwillige bijdrage, maar het komt erop neer dat we zonder dat geld bepaalde dingen niet kunnen doen,” zegt Conny van Egmond, directeur van de Visserschool in West.

‘Verwarrend’
“Er is niets sneuer dan een aantal kinderen dat niet mee kan op schoolreisje,” zegt BartJan Commissaris, directeur van basisschool Polsstok in Zuidoost. “Maar ik heb hier ook niet een extra lade die ik kan opentrekken om het te betalen. Bovendien, als er één kind niet hoeft te betalen, betalen er volgend jaar twintig niet.”

Het feit dat de bijdrage vrijwillig is, terwijl veel scholen niet zonder kunnen, maakt het alleen maar verwarrend, vindt Commissaris. “Verplicht de bijdrage om dit soort rare situaties te voorkomen.”

Amsterdamse kinderombudsman Anne Martien van der Does
Amsterdamse kinderombudsman Anne Martien van der Does

Voor ouders die de bijdrage niet kunnen betalen wijzen veel scholen op de scholierenbijdrage van de gemeente, maar, zeggen schooldirecteuren: niet iedereen kan hier aanspraak op maken of weet die te vinden. Ook komt die tegemoetkoming niet altijd bij de school terecht.

Vaak denken scholen daarom mee met ouders, informeren ze over de opties of treffen een regeling om zo veel mogelijk kinderen aan boord te krijgen. “Daardoor komt het bij ons niet veel voor, maar als ouders echt geen sjoege geven, hulp niet aannemen en niet betalen, dan kan een kind niet mee,” zegt Van Egmond. “Van de ouders wordt ook verantwoordelijkheid verwacht.”

Solidariteitsfonds
De kinderombudsman wil vanaf volgend schooljaar concreet gaan kijken naar een oplossing. “Ik wil niet alleen kijken naar hoe je ouders aan het betalen krijgt. Misschien kunnen we de bijdrage anders inrichten of op zoek naar andere potjes.”

Ook de PvdA vindt dat er naar oplossingen gezocht moet worden. “Een schoolreisje heeft ook een educatief doel en als een kind niet mee kan, onthoud je het een leerervaring,” zegt Marjolein Moorman. Ze denkt dat een solidariteitsfonds vanuit de gemeente een oplossing zou kunnen zijn, of een deel van de scholierenvergoeding zou rechtstreeks naar de scholen overgemaakt kunnen worden.

Wethouders Arjan Vliegenthart (Armoede) en Simone Kukenheim (Onderwijs) willen in het nieuwe schooljaar een pilot starten met twaalf scholen, om te bekijken of de scholierenvergoeding gemakkelijker bij de scholen terecht kan komen.

Personeelsbestand Sociale Recherche gehalveerd

Wethouder Arjan Vliegenthart

Deze bezuiniging levert de gemeente jaarlijks bijna zeven ton op.
De Sociale Recherche spoort uitkeringsfraude op; mensen die in de bijstand zitten, maar daarnaast zwart werken in de horeca, bijvoorbeeld. Of inkomsten ontvangen uit criminele activiteiten, danwel stellen die in praktijk samenwonen, maar op papier niet. Amsterdam heeft vorig jaar ruim 1500 uitkeringen beëindigd vanwege fraude. De aanpak van fraude leverde in totaal een besparing op van 72 miljoen euro.

Met minder mensen toe
Door de nieuwe Fraudewet wordt uitkeringsfraude vaker aangepakt via het bestuursrecht, als daar concreet vermoeden voor bestaat. Dit kan leiden tot beëindiging van de uitkering, maar de rechter komt er niet aan te pas.
De grens voor strafrechtelijke vervolging is hierbij verhoogd van 10.000 naar 50.000 euro. De sociale rechterche houdt zich dus veel minder bezig met kleinere zaken en kan dus met minder mensen toe, aldus Vliegenthart.

De sociale recherche heeft een brandbrief gestuurd, waarin ze de Amsterdamse gemeenteraad oproept dit ‘desastreuze besluit’ terug te draaien.

Omvang
Volgens de medewerkers neemt het aantal fraudemeldingen toe. Daarnaast worden ze benaderd door andere instanties, zoals de Belastingdienst of de FIOD. Ook komen verzoeken binnen om informatie te verstrekken voor onderzoek naar radicalisering en terrorisme.
Volgens Vliegenthart is de omvang van de sociale recherche na deze ingreep nog altijd groter dan in andere gemeenten.

VVD-raadslid Marianne Poot is nog niet overtuigd en zal de bezuiniging volgende maand aan de orde stellen in de gemeenteraad.

Extra potje voor arme ouders mbo’er

Minister Jet Bussemaker op bezoek bij de mbo-locatie Noorderpoort in Delfzijl.
Het gebeurt te vaak dat kinderen van arme ouders een andere mbo-opleiding kiezen dan ze eigenlijk willen. Onderwijsminister Jet Bussemaker trekt daarom 5 miljoen euro uit om deze gezinnen financiele te ondersteunen.

Eenderde van de ouders laat de studiekosten meewegen bij de studiekeuze van hun kind. Ze volgen daardoor vaker een goedkopere opleiding of gaan naar een school die dichterbij huis is.

Minister Bussemaker noemt de uitkomsten alarmerend. “Het is onacceptabel dat de hoogte van de schoolkosten de keuze voor vervolgonderwijs bepaalt, die keus moet worden gemaakt op grond van talenten en motivatie van de leerling.”

Hoge schoolkosten
De kosten voor minderjarige mbo-leerlingen bedragen gemiddeld 1.400 euro per jaar. Meer dan de helft van de ouders vindt dit bedrag hoog of zeer hoog. De reiskosten – gemiddeld 600 euro per jaar – vormen een van de grootste kostenposten.

Ouders met een laag inkomen en minderjarige kinderen op het mbo maken dit najaar kans op een tijdelijke bijdrage in de schoolkosten. Onderwijsminister Jet Bussemaker trekt er 5 miljoen euro voor uit.

“Het onderwijs in Nederland moet aan alle kinderen dezelfde mogelijkheden bieden,” licht Bussemaker toe. “Het inkomen van ouders mag daarbij geen rol spelen.”

De compensatie is bedoeld voor 16- en 17-jarige kinderen die een zogenoemde beroepsopleidende leerweg volgen en geldt alleen nog dit jaar.

Schuldhulpmaatje helpt alleenstaande moeder: ‘Ik durfde de post niet meer te openen’

 Schuldhulpmaatje helpt alleenstaande moeder: 'Ik durfde de post niet meer te openen'

 

Alleenstaande moeder Waleria Rodriguez Alañon uit Amsterdam strijdt al jaren met de Belastingdienst. Ze kwam in de problemen omdat ze jarenlang teveel kinderopvangtoeslag ontving. Nu krijgt ze hulp van een schuldhulpmaatje, iemand met verstand van financiën die haar begeleidt.

Ze heeft nooit een gat in haar hand gehad, vertelt Waleria. Toch belandde ze in de schulden. Ze kreeg per ongeluk meer kinderopvangtoeslag dan waar ze recht op had, en moest dat vervolgens terugbetalen. Maar dat geld had ze niet meer. “Als alleenstaande moeder moest ik alles in mijn eentje regelen en dat heb ik kennelijk niet helemaal goed gedaan. Er zijn zoveel regeltjes en kleine lettertjes.”

Rekening stapelde zich op rekening. “Op een gegeven moment durfde ik mijn post niet meer te openen. Elke brief die je krijgt is slecht nieuws. Ik heb nooit een creditcard gehad, nooit een huurachterstand. Het was alleen maar de Belastingdienst.”

Schuldhulpmaatje

Waleria wist niet dat ze hulp kon krijgen, totdat ze dat een paar maanden geleden in haar vriendenkring hoorde. Nu heeft ze een schuldhulpmaatje, een vrouw die haar helpt met haar financiën. Een enorme steun. “Het is heel fijn om het samen te doen. Je kan overleggen, krijgt te horen dat je het goed doet. Ze kijkt mee, maar ik doe alles zelf. Het is de bedoeling dat je binnen een jaar zelfstandig genoeg bent om het verder in je eentje aan te pakken. Dat gaat ook wel lukken.”

Ze wou dat ze de weg naar de hulp eerder had gevonden. Dat had haar veel ellende bespaard. “Ik heb er echt slapeloze nachten van gehad”, zegt ze. “Je wordt er gewoon onzeker van. Je doet je best, voedt je kind op en wilt daarnaast werken, maar dat keert zich dan tegen je. Dat is niet leuk. Als ik eerder hulp had gevraagd en niet zo trots was geweest, was ik misschien nu allang klaar met die problemen. Ik wist niet dat het zo laagdrempelig was.”