Zorgen over hoge eigen bijdrage

 

De Tweede Kamer maakt zich grote zorgen over de hoge eigen bijdragen die mensen kwijt zijn aan zorg. Toch vinden coalitiepartijen VVD en PvdA het nog te vroeg om in te grijpen.
Vanuit gemeenten en patiëntenorganisaties komen steeds meer signalen dat mensen afzien van zorg en ondersteuning, omdat ze schrikken van de bedragen die ze zelf moeten bijleggen. Het gaat om bijvoorbeeld de kosten voor hulpmiddelen of dagbesteding.

Per 2015 zijn veel van dat soort zorgtaken naar de gemeenten gegaan, die daarmee nu ook bepalen wat de hoogte is van de eigen bijdragen. In de praktijk worden de minima weliswaar ontzien, maar zijn mensen die net iets meer verdienen al snel de dupe. Zij zien zich plots geconfronteerd met aanzienlijke zorgrekeningen.

Vanuit de oppositie klinkt al langer de roep dat staatssecretaris Van Rijn (Volksgezondheid) moet ingrijpen, maar ook bij de regeringspartijen groeit inmiddels het onbehagen. Die eigen bijdragen zijn geen doel op zich, zegt PvdA-Kamerlid Van Dijk. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat we mensen uit de zorg wegjagen.

Ook VVD-Kamerlid Potters maakt zich zorgen. Midden- en hogere inkomens moeten niet nu opeens veel duurder uit zijn. Die verantwoordelijkheid ligt in eerste instantie bij de gemeenten, maar het is ook aan ons hier in Den Haag om naar het stelsel als geheel te kijken.

Toch willen beiden partijen, net als de staatssecretaris, eerst een belangrijk CBS-onderzoek afwachten naar de effecten van de eigen bijdragen. Dat onderzoek wordt op zijn vroegst in september verwacht. Van Dijk: Niemand schiet er ook iets mee op om ad hoc besluitjes te nemen. Je moet dan wel goed kunnen kijken welke aanpassing precies nodig is.

Woensdag debatteert de Tweede Kamer met Van Rijn over de veranderingen in de zorg.

Grondprijs sociale huurwoning in alle stadswijken even hoog

Huurwoningen in de Diamantbuurt.Amsterdam gaat voor nieuwe sociale huurwoningen een extra lage grondprijs berekenen die op alle plekken in de stad gelijk is. Daardoor wordt het bouwen van sociale huurwoningen aantrekkelijk.

Dit is het college van Amsterdam overeengekomen met de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties (AFWC) en de Huurdersvereniging Amsterdam (HA).

Alle partijen moeten het akkoord, dat ook gaat over studenten-, jongeren- en ouderenhuisvesting en huurverlagingen, nog wel voorleggen aan hun achterban.

Gemengde wijken
Met de lage, eeuwigdurende erfpachtgrondprijs hoopt Amsterdam het principe van gemengde woonwijken te kunnen handhaven en de tweedeling tussen arm en rijk tegen te gaan.

Nieuw is ook dat er één prijs komt (215 euro per vierkante meter), terwijl nu de sociale grondprijs nog per wijk verschilt. Dat komt neer op ruim tienduizend euro voor een huis van vijftig vierkante meter. De gemiddelde sociale grondprijs is momenteel negentienduizend  euro; de laagste grondprijs vijftienduizend euro en de hoogste 35.000 euro, aldus de woordvoerder van de gemeente.

Als corporaties de nieuwe woningen in de toekomst alsnog buiten de sociale sector willen verhuren, moeten ze eerst een vergoeding aan de gemeente betalen.

Investeren in groen
Door de nieuwe maatregelen wordt het voor corporaties minder aantrekkelijk om sociale huurwoningen te verkopen of duur te verhuren.

Daarnaast wordt bijbouwen van sociale huurwoningen in populaire wijken niet duurder dan bijbouwen in slechte buurten.

Het geld dat woningcorporaties minder aan grond uitgeven, investeren ze in de stad. Het gaat dan om groenvoorzieningen, waterpartijen en verbetering van openbare wegen.

De partijen hebben ook afspraken gemaakt om te garanderen dat de corporaties meer betaalbare woningen verhuren.

De nieuwe afspraken zijn een aanvulling op in 2015 gemaakte afspraken, die gelden tot 2019.

De nieuwe afspraken op een rij:

* De grondprijs voor nieuw gebouwde sociale huurwoningen wordt 215 euro per vierkante meter, ongeacht de locatie in de stad. Een sociale huurwoning van vijftig vierkante meter komt dan op ongeveer 10.000 euro.

* Voor jongerenwoningen rekent de gemeente 7000 euro per appartement of studio, voor studentenwoningen 4500 euro.

* Bij verkoop of dure verhuur incasseert Amsterdam een erfpachtafdracht, variërend van 284 euro per vierkante meter in Centrum tot 49 euro in Zuidoost.

* Tien procent van alle nieuwe sociale huurwoningen gaat naar kwetsbare groepen en statushouders. In totaal gaat dertig procent van de vrijgekomen sociale huurwoningen, inclusief de bestaande voorraad, naar deze groepen.

* Tot een derde van de beschikbare reguliere sociale huurwoningen gaat naar jongeren die met voorrang een contract van vijf jaar willen afsluiten.

* Er komen meer woningen in gewilde gebieden met een ‘afgetopte’ huur, onder de 586,68 of 628,76 euro (voor gezinnen). Alle huishoudens met inkomens die langjaring onder de 120 procent van het Sociaal Minimum liggen en meer betalen krijgen het verschil terug van de gemeente, en krijgen uiteindelijk huurverlaging.

* Alle corporaties gaan meedoen met de regeling ‘van-hoog-naar-laag’ en ‘van groot-naar-beter’, waardoor ouderen zonder noemenswaardige huurverhogingen kunnen verhuizen naar kleinere- en of benedenwoningen.

Zwitsers stemmen over basisinkomen

dagobertduck

De Zwitsers stemmen morgen over het basisinkomen. Als dat er komt krijgt elke burger van het Alpenland een minimaal inkomen van ongeveer 2250 euro. Maar volgens de laatste opiniepeilingen is er niet genoeg vertrouwen in de haalbaarheid van het revolutionaire plan.

Eenvijfde van de Zwitsers voelt wel wat voor het boude plan van Daniel Häni. Op een reclameposter komt de man in een banktresor in sneltreinvaart van een hoge geldberg naar beneden geskied, als ware hij een echte Dagobert Duck. Twee olijke jongeren zitten ernaast op een slee en smijten met geldstukken.

Andermans geld, natuurlijk. Want Vadertje Staat zou het basisinkomen voor iedereen leveren. ,,Ik heb bijna nog nooit iemand ontmoet, die niet meer zou werken, als hij niet gedwongen werd. Maar iedereen maakt zich zorgen, dat de anderen dan lui zouden worden“, stelt Häni.

Hij is niet alleen met zijn utopische gedachten. Ook de beroemde Amerikaanse econoom Milton Friedman voelde er wel wat voor, net als de Finse regering, die met een test bezig is. Ook in Utrecht wordt een poging gedaan, net als in het verleden in kleine Canadese stadjes en Namibische dorpen.

Maar werkgevers en arbeiders zien weinig heil in het plan. ,,Het is de vraag of je het kunt verdragen dat een ander krijgt wat hij nodig heeft om te leven, terwijl hij of zij misschien geen productief lid van de maatschappij is“, aldus Häni.

De gastronoom uit Basel weet dat met digitalisering, globalisering en het voortschrijden van automatisering veel meer werk door minder mensen en vooral door robots verricht kan worden. En dan zijn veel werknemers en arbeiders niet meer benodigd, en lopen het risico te verarmen.

‘Kwart zorgbestuurders boven Balkenendenorm’

 

Zeker een kwart van de zorgbestuurders verdient nog altijd boven de balkenendenorm. Dat is weliswaar minder dan vorig jaar, toen het nog een derde betrof, maar voor vakbond FNV nog altijd te veel gezien de bezuinigingen in de zorg.

Ook blijkt uit onderzoek dat de hoogste ontslagvergoeding in jaren is betaald aan de voormalig directeur van zorginstelling Driezorg in Zwolle. Hij kreeg een bedrag van 426.113 euro mee naar huis, ruim 5,5 keer zoveel als het maximum in de wet normering topinkomens.

Dit blijkt zaterdag uit de zesde editie van de ActiZ50, een overzicht van hoe de top van de ouderenzorg omgaat met het beschikbare geld in de sector. ,,We zien dat bestuurders nog steeds een topinkomen hebben” zegt Sarah Dobbe van FNV Zorg & Welzijn. ,,Tegelijkertijd hebben duizenden mensen in de thuiszorg en in de verpleeg- en verzorgingshuizen hun baan verloren. Ook verloren kwetsbare ouderen hun zorg en veel zorgmedewerkers die wel hun baan behielden, hebben wederom fors op hun arbeidsvoorwaarden moeten inleveren.”

De topsalarissen en gouden handdrukken worden volgens FNV allemaal van het zorggeld betaald. ,,Het kan niet zo zijn dat er nog steeds topsalarissen worden verdiend, terwijl de zorg in verpleeghuizen en thuiszorg zo enorm onder druk staat. Het is heel simpel: geld voor de zorg moet naar de zorg.”

‘Minstens 17.000 ontslagen in de zorg’

 

Minstens 17.000 vaste banen in de thuiszorg en ouderzorg zijn het afgelopen jaar verloren gegaan. Dat blijkt uit een onderzoek naar bijna driehonderd jaarverslagen van zorginstellingen.
Vakbond FNV en het AD hebben die verslagen geanalyseerd. Jan de Vries, directeur van Actiz, de organisatie van zorgondernemers, zegt in de krant dat veel verzorgingstehuizen moesten sluiten door de forse bezuinigingen van het kabinet. Maar ook gemeenten hebben schuld aan de ontslaggolf. ,,Er zijn in sommige gemeenten rigoreuze besluiten genomen die nu moeten worden teruggedraaid, zoals het afschaffen van de huishoudelijke hulp.”

De hoogste bestuursrechter bepaalde onlangs dat gemeenten niet zomaar mogen snijden in de uren voor huishoudelijke hulp.

Ontheffing arbeids-re-integratieverplichtingen en Ouders van jonge kinderen

Uit: De kleine gids 2016 voor de Nederlandse sociale zekerheid

3.6.6.2 Ontheffing van de arbeids- of re-integratieverplichtingen is uitzondering
Vanwege dringende redenen kan de gemeente in individuele gevallen tijdelijk een ontheffing van de sollicitatie-, arbeids- en/of re-integratieverplichtingen verlenen. Ook zorgtaken kunnen als dringende redenen worden aangemerkt. Leeftijd kan meespelen bij de individuele beoordeling.

3.6.6.3 Ouders van jonge kinderen
Iedere ouder die een of meer kinderen moet verzorgen, krijgt in principe de arbeidsplicht opgelegd. Wel moet de gemeente bij alleenstaande ouders met kinderen jonger dan vijf jaar op verzoek van de ouders ontheffing geven van deze verplichting. De ontheffing duurt zolang het jongste kind nog geen vijf jaar oud is, maar is nooit langer dan vijf jaar. Wanneer de ouder niet beschikt over een startkwalificatie (geen opleiding heeft afgerond die kansen biedt op werk), geeft de gemeente in een plan van aanpak aan wat de afspraken zijn over (beroepsgerichte) scholing. Voor ouders met kinderen van vijf tot twaalf jaar moet de gemeente steeds vaststellen of de situatie van betrokkene het voldoen aan de arbeidsplicht mogelijk maakt. In dringende gevallen, waaronder ook zorgtaken kunnen vallen, kan de gemeente tijdelijk ontheffing verlenen van de arbeidsplicht. Bij deze afweging speelt een rol of er voldoende kinderopvang aanwezig is.

(te) Gekke Kerk Festival 10-12 Juni 2016

Te Gekke Kerk Festival

Beste mensen,

Heeft u (nog) geen plannen in het weekend van  vrijdag 10 t/m zondag 12 juni as?

Dan bent u van harte welkom op het ‘(te) Gekke Kerk Festival‘ (http://www.tegekkekerk.nl)

Een weekend vol optredens van o.a. Syb van der Ploeg, voormalig lid van een van Nederlands bekende band ‘De Kast’, workshops, inspiratie, maaltijden, verdieping en ontmoetingen, met het thema GELOOF, HOOP en LIEFDE:

Geloof, Hoop & Liefde als thema
Dit jaar besteden we tijdens het festival extra aandacht aan
Geloof, Hoop & Liefde. We menen dat dit thema past in een
tijd waarin er grote maatschappelijke thema’s aan de orde zijn.
Omdat we vertrouwen willen houden in een samenleving
waarin omzien naar elkaar een belangrijke waarde is. Op onze
manier proberen we iedere bezoeker en iedere artiest op een

respectvolle en gastvrije wijze welkom te heten.

Klik op onderstaande links voor de flyer en nieuwsbrief
nieuwsbrief-mei 2016

Digiflyer 2016 TGKF