Aantal Spaanse werklozen op laagste niveau sinds 2009

Het aantal geregistreerde werklozen bedroeg in juni bijna 3,77 miljoen,  meldt het Spaanse ministerie van Arbeid maandag. Dat zijn er ruim 124.000 minder dan in mei, wat neerkomt op de sterkste daling in drie jaar.

Met name in de dienstensector was een duidelijke verbetering zichtbaar, maar ook in de bouw en industrie nam de werkgelegenheid toe.

Het cijfer is een opsteker voor demissionair premier Mariano Rajoy, die na de recente verkiezingen nog altijd tracht een coalitie te vormen. Rajoy heeft beloofd de werkloosheid flink terug te dringen.

Nationaal Zorgfonds zonder eigen risico

Vrijdag 1 juli vond in ontmoetingscentrum Alleman  de informatieavond Nationaal Zorgfonds, zonder eigen risico’ plaats.

Tijdens deze avond kwamen diverse sprekers aan het woord die hun ervaringen en kennis deelden met betrekking tot de gesteldheid van de nationale zorg, met name de marktwerking daarvan. De PMA was ook aanwezig.

De zorgen om het huidige zorgverzekeringstelsel zijn er niet minder om geworden. Zoals reeds bekend is wordt de zorg steeds duurder ten koste van de kwaliteit door minder kostendekking.

Klik op onderstaande link voor het volledige artikel:

https://amstelveen.sp.nl/nieuws/2016/07/informatieavond-nationaal-zorgfonds-zonder-eigen-risico

Corporatie stopt verkoop sociale huurwoningen

  

Woningcorporatie Portaal stopt tijdelijk met de verkoop van sociale huurwoningen om de voorraad hiervan op peil te houden.
“We hebben afspraken gemaakt met gemeenten om het aantal sociale huurwoningen het liefst te laten stijgen en niet te laten dalen. Maar dit laatste dreigde toch te gebeuren”, zegt een woordvoerder van Portaal die 560000 huishoudens onderdak biedt in de regio’s Amersfoort, Arnhem, Leiden, Nijmegen en Utrecht.

Reden om de verkoop van sociale huurwoningen per direct tot en met 2017 stop te zetten, is het gebrek aan locaties om nieuwe woningen te bouwen. “Dat komt deels door het grondbeleid van gemeenten, de bestemmingen die zij aan grond toekennen en de bedragen die zij voor grond vragen.” Of dit na 2017 verandert, blijft de vraag. “We zijn daarover in gesprek. Zowel wij als gemeenten willen meer sociale huurwoningen maar het moet wel van twee kanten komen.”

Portaal is niet de eerste corporatie die de verkoop van sociale huurwoningen tijdelijk opschort. Zo zetten woningverenigingen Kennemer Wonen, Van Alckmaer en Woonwaard ook de verkoop van sociale huurwoningen tijdelijk stop, laat de vereniging van woningcorporaties Aedes weten. “De redenen hiervoor verschillen per lokale situatie”, zegt een woordvoerder. “Alle corporaties maken afspraken met gemeenten om de sociale voorraad op peil te houden.”

Regelmatig klinkt de roep om de verkoop van sociale huurwoningen te stoppen. De voorraad zou slinken sinds corporaties verhuurdersheffing over hun sociale woningbezit betalen, die loopt in 2017 op tot 1,7 miljard. Maar deze trend was al ingezet voor de verhuurdersheffing in 2013 werd ingevoerd, schreef Minister Blok van Wonen in een rapport dat vorige week werd aangeboden aan de Tweede Kamer.

Nederland in EU-kopgroep minste werkloosheid


De uitzendbranche spint garen bij de flexmarkt.

 

De werkloosheid in de eurolanden is in mei licht afgenomen, van 10,2% naar 10,1% van de beroepsbevolking. Dat is het laagste niveau sinds juli 2011, meldde statistiekbureau Eurostat vrijdag.
In totaal zaten in mei in de negentien eurolanden een kleine 16,3 miljoen mensen zonder betaald werk. Dat waren er 112.000 minder dan in april en ruim 1,4 miljoen minder dan in mei 2015. De daling komt overeen met de gemiddelde verwachting van economen.

Tsjechië heeft met een percentage van 4% de laagste werkloosheid. Malta en Duitsland volgen met 4,1% respectievelijk 4,2%. Ook het VK doet het met 5% goed. Met 6,3% behoort Nederland eveneens tot de toplanden. Veruit de hoogste werkloosheid heeft Griekenland. Maar liefst 24,1% van de beroepsbevolking heeft geen werk. Spanje volgt met 19,8%.

Nibud: toekomst voor gepensioneerden zorgelijk

Nibud: toekomst voor gepensioneerden zorgelijk

Het Nibud maakt zich zorgen over de financiële situatie van toekomstige gepensioneerden. Volgens het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) heeft een kwart van de ouderen onder de 65 straks te weinig pensioen.

Jongere ouderen onder 65 bouwen momenteel minder pensioen op dan mensen die nu al van hun oude dag genieten. Dat heeft deels te maken met het toegenomen aantal zelfstandigen en flexibele dienstverbanden.

Zorg- en woonlasten

Daarnaast worden 65-minners ook nog eens geconfronteerd met hogere kosten. Met name stijgende zorgkosten en woonlasten spelen daarbij een belangrijke rol.

Mensen die een koophuis hebben met een aflossingsvrije hypotheek of een nog niet afbetaalde hypotheek komen volgens het Nibud mogelijk in de gevarenzone. Dat geldt overigens ook voor mensen met een een huurwoning, omdat zij na hun pensioen met een te hoge huur kunnen komen te zitten.

Bewustwording

Het Nibud vraagt om bewustwording en roept dertigers, veertigers en vijftigers op om beter na te denken over hun financiële situatie na hun pensioen. Vorig jaar oktober waarschuwde de organisatie ook al dat zestig procent van de Nederlanders niet weet of hij na zijn pensioen kan rondkomen.