Eigen bijdrage zorg op laatste moment toch niet omlaag

Amsterdammers met gezondheidsproblemen betalen een eigen bijdrage voor bijvoorbeeld hulp in de huishouding, een scootmobiel of een traplift
Amsterdammers met gezondheidsproblemen betalen een eigen bijdrage voor bijvoorbeeld hulp in de huishouding, een scootmobiel of een traplift.

Meer dan 60.000 Amsterdammers zouden minder hoeven te betalen voor hun scootmobiel, traplift of rollator, beloofden oppositiepartijen GroenLinks, PvdA, CDA en coalitielid SP; een meerderheid van de raad. Zij zetten hun handtekening onder een initiatiefvoorstel hiertoe.

Minder vaak buiten
Uit onderzoek blijkt namelijk dat deze mensen vanwege de eigen bijdrage regelmatig afzien van hulpmiddelen en hierdoor minder vaak buiten de deur komen. SP was zo enthousiast over het voorstel dat ze het nieuws alvast op haar site zette.

Maar tijdens de raadsvergadering van woensdagavond trok SP haar steun alsnog in. Door dit plan zou de gemeente 850.000 euro mislopen en de financiële dekking daarvan was niet naar de zin van de coalitie.

De oppositiepartijen verloren zo hun meerderheid en uitten hierover hun frustratie. “Soms is politiek een vuil spel,” aldus Marijke Shahsavari (CDA).  “Genant en onverantwoordelijk,” noemde Femke Roosma (GroenLinks) het afhaken van SP. “Kennelijk is het pluche voor SP te belangrijk.”

Marathonzitting
Nelly Duijndam van SP moest de kritiek kort voor middernacht incasseren. “Ik vind het nog steeds een goed voorstel, maar ben te optimistisch geweest over de dekking,” zei ze. Johnas van Lammeren (Partij voor de Dieren) was niet onder de indruk: “U laat deze mensen in de kou staan.”

Geen geld voor stedelijk offensief tegen eenzaamheid

Elf procent van de Amsterdammers, ruim 85.000 mensen, is ernstig eenzaam.
Elf procent van de Amsterdammers, ruim 85.000 mensen, is ernstig eenzaam.

Een maand geleden stelde PvdA-raadslid Maarten Poorter voor een grootstedelijke aanpak in te voeren tegen eenzaamheid, een van de grote maatschappelijke problemen in de stad. Wethouder Eric van der Burg (Zorg) was direct enthousiast: “Deze aanpak komt er, dat staat buiten kijf.”

Woensdagavond krabbelde Van der Burg terug; het college zag niets in de financiële dekking die Poorter voor ogen had voor de 4,5 miljoen euro die de aanpak zal kosten. Exit voorstel PvdA. “Daar baal ik van,” aldus Van der Burg, die beloofde snel thee te gaan drinken met Poorter om een oplossing te zoeken.

Opvallend: alle raadsleden steunen het offensief van eenzaamheid en ook de wethouders lijken voorstander, maar geld is nog niet gevonden.

Het offensief tegen eenzaamheid was woensdag niet het enige voorstel dat sneuvelde.

Axel Boomgaars in tranen bij aankondiging afscheid

Axel Boomgaars

GroenLinks-fractievoorzitter Axel Boomgaars kon zijn tranen niet bedwingen toen hij vanmiddag tijdens de raadsvergadering aankondigde per 1 oktober te vertrekken uit de gemeenteraad. Boomgaars, een van de grootste Amstelveense politieke talenten van de afgelopen jaren, gaat werken bij Rijkswaterstaat en kan zijn raadswerk daarmee niet combineren.

De aankondiging van zijn vertrek viel hem zwaar – en zorgde ook voor verbaasde reacties in de gemeenteraad. Boomgaars is een politiek dier en staat bekend als een van de – zo niet de – beste debaters van de gemeenteraad en schuwt confrontaties geenszins. Hij bood, als een van de weinige oppositiepolitici, een gedegen tegenwicht aan de coalitie en vocht de afgelopen jaren vooral veel robbertjes uit met de VVD. Zijn vertrek is een aderlating voor de gemeenteraad, waar de debatvoering toch al beperkt is.

Klassiek
Het jonge politieke talent, nog maar net afgestudeerd, kondigde zijn vertrek aan nadat hij op klassieke wijze fel van leer was getrokken tegen het college van B en W.  ‘Amstelveen bouwt alleen nog maar om de club mensen te faciliteren die al een behoorlijke portemonnee hebben,zo stelde hij. Boomgaars vindt dat mensen met een kleiner inkomen buiten de deur worden gehouden in Amstelveen en refereerde daarbij bijvoorbeeld aan de nieuwbouwijk De Scheg, waar  alleen maar dure koophuizen worden gebouwd, of met huren van gemiddeld 1000 euro.

Happy few


‘Dat is voor mensen met een klein inkomen niet te betalen. Of denk aan de herontwikkeling van het KPMG-gebouw. De enige reden dat we dat geen gated community mogen noemen is omdat het hek schijnbaar niet zo hoog wordt, maar ook dat project lijkt vooral gericht op de happy few. En daarnaast zijn we sociale huurwoningen aan het verkopen terwijl wachttijden ellenlang zijn,’ aldus Boomgaars. Hij ziet het als dieptepunt dat het college anderzijds heeft gekort op minima-regelingen. ‘Amstelveen kent weinig armoede, bijstandsuitkeringen of mensen die arbeidsongeschikt zijn. Mooi toch, zou je zeggen? Maar als je een paar stappen verder denkt, vraag je je af of dat komt omdat wij hier zo goed zijn in het hulp bieden aan mensen die het moeilijk hebben, of dat we doelbewust een problematische groep buiten de deur houden.’

Iedereen welkom
De GroenLinks-fractievoorzitter vindt dat Amstelveen haar verantwoordelijkheid moet nemen als het gaat om  blijven bouwen voor álle groepen. ‘Dan bedoelen wij ook groepen die ons niet in de top 3 van hippe lijstjes zetten, maar die wel laten zien dat iedereen in Amstelveen, ongeacht zijn verdiencapaciteit, welkom is. Dat kan best, dat is een kwestie van politieke keuzes.’

Gratis sporten voor kind met Stadspas

'De gemeente wil dat tachtig procent van de kinderen in Amsterdam structureel sport'

Kinderen met een Stadspas kunnen vanaf 1 september een jaar lang gratis sporten op kosten van de ­gemeente. 35 sportverenigingen hebben zich aangesloten.

Voetballen bij ASV De Dijk, judoën op Judo Academie Amsterdam of in het park bootcampen met de Vondelgym, de sportschool van Arie Boomsma: vanaf september is het allemaal mogelijk voor kinderen wier ouders een laag inkomen hebben. De gemeente Amsterdam stelt in een pilot 350 euro per kind beschikbaar. Een budget dat de kinderen bij 35 sportverenigingen in de stad mogen besteden

De Stadspas geeft Amsterdamse ­gezinnen met een laag inkomen korting op activiteiten en uitjes op het gebied van cultuur, sport en recreatie. Ongeveer 26.000 kinderen hebben zo’n pas.

“Voorheen kon je daar alleen incidenteel proeflessen mee volgen,” zegt Hugo Greeven, die namens de gemeente het project leidt. “Maar de gemeente wil dat tachtig procent van de kinderen in Amsterdam structureel sport. Dit betekent minstens één keer per week. Bij kinderen uit minimagezinnen ligt dit nu tussen de dertig en veertig procent.”

Niet genoeg
Met de pilot, die een jaar duurt, wil de gemeente ervoor zorgen dat geld geen barrière is. “We willen dat sporten bij die kinderen van incidenteel naar structureel gaat,” zegt Greeven. Hij benadrukt dat het om een pilot gaat.

Ondanks het feit dat in elk stadsdeel straks een aanbieder te vinden is, zijn 35 sportverenigingen niet genoeg om alle stadspaskinderen te bedienen. “Maar bij succes willen we dit natuurlijk uitbreiden. Uiteindelijk is het streven om dit project en het Jeugdsportfonds, dat kinderen uit minimagezinnen die helemaal niet sporten in aanraking brengt met sport, nauw te laten samenwerken.”

’Verhuurderheffing maakt wachtlijst langer’


Minder, minder, minder sociale huurwoningen.

Woningcorporaties willen kunnen bouwen

Nederland heeft op korte termijn tienduizenden extra sociale huurwoningen nodig. Het aantal neemt nu juist af, terwijl de groep mensen die recht heeft op sociale huisvesting groter wordt.

Corporatiekoepel Aedes en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten luiden dinsdag in het tv-programma EenVandaag de noodklok. Zo’n 16.000 vluchtelingen met een verblijfsvergunning zitten noodgedwongen nog in asielzoekerscentra, en staan op de wachtlijst samen met 16.000 mensen die te lang in de maatschappelijke opvang zitten. Ook voor andere groepen neemt de wachttijd toe.

Het probleem is dat woningcorporaties juist geprikkeld worden om mínder huurhuizen in hun bezit te hebben. Hoe meer woningen ze hebben, hoe hoger de verhuurderheffing die ze aan minister Blok (Wonen) betalen. Die ontvangt jaarlijks €1,7 miljard aan heffingen. De corporaties hebben hun bouwtempo in twee jaar tijd gehalveerd.

„Kortzichtig en onverstandig beleid”, noemt Marc Calon van Aedes de verhuurderheffing. En Jop Fackeldey van de VNG vindt dat „het budget op zijn minst in de sector blijft en besteed kan worden daar waar het nodig is”.

Minister Blok heeft onderzoek laten uitvoeren waaruit blijkt dat woningcorporaties nog voldoende kunnen investeren. Uit onderzoek van de corporaties blijkt precies het tegenovergestelde.

CDA: stille armoede opsporen via ouderenbonden

Sandra van Engelen 2_cr 1_1 website (2) 

Het CDA ziet het aantal ouderen met financiële problemen toenemen. Tegelijk blijkt dat veel van deze ouderen geen gebruik maken van de gemeentelijke regelingen voor ondersteuning. Zij weten de weg naar de gemeente niet te vinden of hebben schroom om bij de gemeente aan te kloppen. Dat leidt tot stille armoede.

CDA-raadslid Sandra van Engelen: ‘De ouderenbonden in Amstelveen weten wat er onder ouderen speelt. We willen dat de gemeente met hen overlegt welke rol zij kunnen spelen bij het opsporen van stille armoede. Daar moet dan een tegemoetkoming in de kosten tegenover staan.’

2020
Het aantal ouderen in Amstelveen zal toenemen, tot ruim een vijfde van de inwoners in 2020. Doordat zij langer thuis blijven wonen, nemen ook hun zorgkosten toe. Vooral voor mensen met middeninkomens, die net buiten de kortingen op tarieven vallen, kan de eigen bijdrage voor zorg fors oplopen. Tegelijk blijft hun inkomen achter, onder andere doordat pensioenen lager zijn dan verwacht. Dat leidt snel tot financiële problemen. Ouderen zijn vaak niet op de hoogte van het bestaan van allerlei regelingen die er wel degelijk zijn, of schrikken ervoor terug er gebruik van te maken. De stille armoede die hierdoor ontstaat is lastig op te sporen.

Rijke gemeente
Van Engelen: ‘Stille armoede mag niet voorkomen in een rijke gemeente als de onze. We moeten alle mogelijkheden gebruiken om in contact te komen met ouderen met financiële problemen. De ouderenbonden in Amstelveen hebben veel contact met ouderen en weten wat er onder hen speelt. We willen dat de gemeente afspraken met de ouderenbonden maakt om ouderen met financiële problemen de weg naar de gemeente te helpen vinden en om de gemeente te helpen deze ouderen op het spoor te komen.’

Motie
Het CDA dient komende raadsvergadering een motie in met deze strekking en vraagt daarin ook een tegemoetkoming in de kosten voor de ouderenbonden om deze activiteiten uit te kunnen voeren. In Amstelveen zijn ouderenbonden KBO, PCOB en de ANBO actief.

UWV maakt werk van achterstanden

Uitkeringsinstantie UWV zet tot en met 2018 extra mankracht in om de achterstanden bij de herbeoordelingen van mensen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering weg te werken. Het gaat om vijftig extra artsen voor herbeoordelingen en tientallen medewerkers die moeten helpen om mensen waar mogelijk weer aan het werk te krijgen.

Een groep van zo’n 22.000 mensen die in 2011 en 2012 gedeeltelijk arbeidsongeschikt werden is bij het UWV jarenlang uit beeld geraakt. De uitkeringsinstantie gaf wegens capaciteitsgebrek voorrang aan begeleiding van mensen die makkelijker konden worden geholpen.

Het UWV besteedt dit jaar en volgend jaar telkens 12 miljoen euro om met de groep aan de slag te gaan, zei bestuurslid Fred Paling. De eerste contacten met de groep stemden volgens hem hoopvol. “We hadden zorgen over het bezoek na zo’n lange tijd, maar de reacties zijn positief.”

Minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken) liet eind mei al aan de Tweede Kamer weten dat de herbeoordelingen waarschijnlijk tot in 2018 zouden duren. De Kamer had erop aangedrongen dat alle mensen met een uitkering worden beoordeeld door een keuringsarts als zijzelf, hun werkgever of een verzekeraar daartoe aanleiding zien.

De artsen moeten nagaan of mensen met een uitkering zijn opgeknapt en of ze nog recht hebben op een uitkering. Voor mensen die in staat zijn om te werken wordt door het UWV getracht ze daadwerkelijk weer aan het werk te krijgen.

Aantal scheefwoners daalt

 

Het aantal zogenoemde scheefwoners, mensen in een sociale huurwoning die eigenlijk te goedkoop voor ze is, daalt. Het is tussen 2012 en 2015 met een kwart afgenomen, aldus woonminister Stef Blok. Dit komt echter nog niet door de inkomensafhankelijke huurverhoging. Die is ingevoerd om scheefwoners te porren te verhuizen en dit huis achter te laten voor mensen die het financieel minder hebben getroffen.

De bewindsman verklaart de afname van het aandeel scheefwoners vooral door de strengere toewijzingseisen voor een huis in de sociale sector. Hij denkt dat het nog te vroeg is voor resultaten van de inkomensafhankelijke huurverhoging, die sinds drie jaar mag worden gevraagd. Niet iedere woningcorporatie doet dat ook. Overigens kan iemand ook scheefwoner-àf worden, doordat hij of zij minder inkomen krijgt.

Uit onderzoek in opdracht van de minister blijkt dat ongeveer de helft van de huurders in de afgelopen jaren een inkomensafhankelijke huurverhoging kreeg. Maar zij zijn dus niet vaker doorgestroomd naar een huis in de vrije sector of een koophuis dan scheefwoners die geen extra huurverhoging kregen. Wel groeit de ontevredenheid over het sociale huurhuis in combinatie met de prijs, zo blijkt uit het rapport.

Volgens verhuurders èn huurders is de stimulans van de huurverhogingen voor huurders nog onvoldoende om daadwerkelijk door te stromen. Er lijkt ook te weinig aanbod te zijn van andere enigszins betaalbare huizen.

In de Wet doorstroming huurmarkt, die sinds 1 juli van kracht is, staan aanvullende maatregelen om de doorstroming van scheefwoners verder te bewerkstelligen. Ook worden mogelijkheden voor tijdelijke huurcontracten verruimd, om een groter aanbod van huurhuizen te krijgen.

’Regeltjes gehandicaptenzorg kosten miljoenen’

 

Dat iedere gemeente er weer eigen boekhoudregeltjes op nahoudt, hangt gehandicapteninstellingen de keel uit. Naar eigen zeggen zou het hen miljoenen schelen als daarin één lijn wordt getrokken.

Dat stelt VGN, de brancheorganisatie voor gehandicaptenorganisaties, in aanloop naar het Tweede Kamerdebat woensdag over regeldruk in de zorg. Volgens directeur Frank Bluiminck kost de overheveling van zorgtaken naar gemeenten de gehandicaptenzorg zeker 12 miljoen euro aan extra administratie. Ook zijn instellingen vaak nog eens 3000 euro kwijt aan accountantskosten, omdat veel gemeenten een aparte accountantsverklaring willen.

„Iedere gemeente houdt er weer een andere boekhouding op na die wij moeten naleven”, legt Bluiminck uit. „Soms moet een instelling daarvoor in plaats van twee, maar liefst zes mensen op de administratie zetten. Dat kost heel veel geld dat anders naar de kwaliteit van de zorg had kunnen gaan.

Bluiminck is er niet gerust op dat het hier slechts een tijdelijke situatie betreft. „Het is nu al anderhalf jaar geleden dat die omslag naar de gemeenten plaatsvond. En sindsdien zijn er heus wel voorstellen gedaan om het makkelijker te maken, maar omdat gemeenten dat nu zelf bepalen, zie je dat er in de praktijk weinig van terecht komt. Daarom vinden wij dat dit aspect weer centraal geregeld moet worden.”

Gemeente wil schulden Amsterdammers van CJIB overnemen

Het gaat alleen om mensen die al in de schuldhulpverlening zitten.

Het gaat alleen om mensen die al in de schuldhulpverlening zitten. Per jaar worden daar zo’n vijftienduizend Amsterdammers geholpen. “Als jij en ik door rood rijden, verandert er helemaal niets,” zegt Vliegenthart.

Hij stelt het kabinet voor de komende jaren bij wijze van proef het CJIB het innen van boetes uit handen te nemen. Maar uiteindelijk wil hij hetzelfde doen voor de Belastingdienst, uitkeringsinstantie UWV en de studieschulden bij DUO.

Wij denken dat mensen met problematische schulden beter af zijn als het beheer van hun schuld in één hand komt.

Alleen maar logisch
Vorige week bleek uit onderzoek van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid dat de overheid vaak een sta-in-de-weg is bij het verhelpen van schuldenproblematiek. “Door boete op boete te stapelen is het CJIB onderdeel van het probleem geworden.”

Omdat de gemeente ook al de schuldhulpverlening regelt, is het volgens Vliegenthart alleen maar logisch als Amsterdam ook de CJIB-boetes int. Met één gemeenteloket voor schuldhulp, afbetaling en bemiddeling naar werk is er ook meer perspectief. Daar ontbreekt het mensen met schulden vaak aan, zodat ze, in de stress over alle aanmaningen, hun huishoudboekje alleen maar verder uit de klauwen laten lopen.

Maar ook voor het CJIB is het voordelig als de gemeente de incasso voor haar rekening neemt, denkt Vliegent­hart. “Bij deze mensen is het lastig innen, daar gaat veel werk in zitten. Wij kunnen de hoekige gevallen van het CJIB overnemen.”