‘Aanpak overheid laaggeletterdheid weinig succesvol’

De aanpak van de overheid om laaggeletterdheid in ons land terug te dringen, heeft weinig succes. Die harde conclusie trekt de Algemene Rekenkamer na een onderzoek naar het rijksbeleid voor burgers die moeite hebben met de Nederlandse taal en met rekenen. ,,Er zit een een kloof tussen (de omvang van) het probleem en de gekozen aanpak’’, aldus de onderzoekers.
Wie de Nederlandse taal beheerst op vmbo-niveau, is geletterd. Volgens de Algemene Rekenkamer halen 2,5 miljoen inwoners van 16 jaar en ouder dit niveau niet: zij zijn onvoldoende vaardig in de Nederlandse taal of in rekenen.

Taal en rekenen

Volgens het ministerie van Onderwijs zijn het er minder: 1,3 miljoen volwassenen. ,,Maar dat betreft alleen mensen tussen 16 en 65 jaar die moeite hebben met de taal. De bewindspersonen laten 65-plussers en mensen die moeite hebben met rekenen buiten beschouwing’’, zo schrijft de Algemene Rekenkamer in het rapport Aanpak van laaggeletterdheid.

Laaggeletterdheid is een groot en onderschat probleem in ons land, legt de Stichting Lezen en Schrijven uit. Een op de negen mensen heeft bijvoorbeeld moeite om een treinkaartje via de automaat te kopen of een kind voor te lezen. Laaggeletterden zijn vaker arm, hebben een slechtere gezondheid, weinig vetrouwen in de politiek en hun kinderen doen het slechter op school. Laaggeletterdheid kost de Nederlandse samenleving jaarlijks 560 miljoen euro.

Slechte aanpak

De Algemene Rekenkamer vindt dat de overheid te weinig doet om laaggeletterdheid aan te pakken. Zo stonden in de jaren 2012-2015 in het rijksbeleid geen concrete doelen beschreven voor het verbeteren van de taalvaardigheid. Daarnaast zijn de ambities voor 2016-2018 bescheiden: 45.000 volwassenen beginnen aan een taalcursus en 45.000 personen verbeteren van hun taalbeheersing.

,,Dat komt neer op een ambitie om 5% van de doelgroep te bereiken. Deze taalcursussen zijn ook niet gericht op het behalen van taalbeheersing op vmbo-niveau. Alleen een niet nader omschreven ‘verbetering’ van de taalbeheersing wordt beoogd’’, aldus de Algemene Rekenkamer.

En hoewel in het beleid is opgenomen om de digitale vaardigheden van burgers te versterken, heeft de minister geen instrumenten om deze vaardigheden bij burgers te vergroten; de wet staat niet toe dat rijksgeld voor computercursussen wordt ingezet.

Enquête: veel gepensioneerden kunnen niet rondkomen

 

Bijna vier op de tien gepensioneerden heeft niet genoeg aan het pensioeninkomen. Van hen zegt 30 procent geen idee te hebben waar nog op kan worden bezuinigd. Dat komt naar voren uit een enquête van ouderenorganisatie ANBO onder 9000 mensen.

“De financiële rek is er uit”, zegt directeur Liane den Haan van ANBO. “Al acht jaar op rij staat de koopkracht onder druk doordat pensioenen niet geïndexeerd of zelfs gekort zijn. Daarnaast hebben ouderen te maken met een stapeling van maatregelen waardoor hun koopkracht uit de pas loopt met die van werkenden.”

Volgens ANBO gaat het onder meer om de hoge eigen bijdragen voor zorg en het afschaffen van zorgvergoedingen. Vooral mensen met een middeninkomen en hoge zorgkosten hebben te weinig aan hun pensioeninkomen.

Inkomstenbelasting

De meeste gepensioneerden die de enquête hebben ingevuld, denken dat de oplossing ligt in de inkomstenbelasting. Bijna een derde vindt dat die belasting over het pensioen omlaag moet. Meer dan vier op de tien gepensioneerden wil dat de regels waar de pensioenfondsen zich aan moeten houden worden aangepast.

Ook ziet ruim veertig procent graag dat de AOW omhoog gaat, maar dat is volgens ANBO geen optie. “AOW verhogen is geen gerichte maatregel. Het kabinet moet zich focussen op de groep die echt in de problemen zit, dus gepensioneerden met een middeninkomen en/of hoge zorgkosten.”

Koopkrachtplaatjes

ANBO gaat dit jaar extra aandacht vragen voor de koopkrachtpositie van gepensioneerden. Vanaf vandaag kunnen mensen via de organisatie een kaart naar het kabinet sturen. “Wij roepen iedereen op om zijn stem te laten horen”, zegt Den Haan.

In een reactie zegt staatssecretaris Klijnsma dat het kabinet zich komende zomer buigt over de koopkracht voor 2017. “Uitgangspunt daarbij is een evenwichtige koopkracht voor iedereen, ook voor gepensioneerden.”

Vijf miljoen extra subsidie voor kindersport

Vijf miljoen extra subsidie voor kindersport

 

Sporten is duur, zeker als er bijna geen geld is thuis. Het Jeugdsportfonds zorgt ervoor dat kinderen toch kunnen gaan sporten. Het fonds krijgt de komende twee jaar een extra subsidie van vijf miljoen – goed om zeker 25.000 kinderen aan het sporten te krijgen.

“Ruim 300.000 kinderen groeien op in armoede, dat zijn er 3 of 4 in elke klas”, zegt Monique Maks van het Jeugdsportfonds. “Het sporten valt dan vaak weg, want het is duur en ouders zijn bovendien met andere dingen bezig. Terwijl sporten zo belangrijk is voor kinderen. Vorig jaar konden bijna 43.000 kinderen sporten dankzij een subsidie uit dit fonds.”

Beter op school door sport
Omgaan met andere kinderen, normen en waarden, op tijd komen, omgaan met verlies en tegenslag: de lijst van voordelen van sporten is bijna eindeloos. Maar ook voor ouders kan het fijn zijn als hun kind gaat sporten. Maks: “Het is voor ouders ook goed als hun kinderen het huis uit zijn en actief zijn. Ze kunnen hun energie kwijt en het zorgt voor betere schoolprestaties.” Met de subsidie van Klijnsma kan het fonds in de 211 deelnemende gemeenten extra kinderen helpen.

Maar de bijdrage uit het fonds, waarvan contributie en sportmateriaal kan worden betaald, is nog niet in alle gemeenten te krijgen. “Dat is ook één van de doelen voor de komende jaren,” zegt Maks. “Vaak hebben gemeenten die niet met het Jeugdsportfonds werken wel eigen regelingen, maar die moeten door ouders zélf worden aangevraagd. Het probleem is dat je daarmee een hele groep mist, voor wie sporten juist goed zou zijn. Die hebben alleen een extra stimulans nodig.” Daarom werkt het Jeugdsportfonds met intermediairs die de subsidie kunnen aanvragen, zoals leraren en jeugdwerkers.

Migrant verliest automatische voorrang huis

huis

Asielzoekers met een verblijfsvergunning (statushouders) krijgen niet meer automatisch voorrang bij de toewijzing van een huurwoning. Dat wil het kabinet.

Gemeenten zijn nu nog verplicht rekening te houden met statushouders bij een urgentieregeling voor bijvoorbeeld ouderen. De Tweede Kamer drong al aan op het schrappen van de regel.VVD-Kamerlid Roald van der Linde maakte zich er hard voor: ,,Het is niet meer dan terecht dat Nederlanders die al jaren wachten op een betaalbare woning eerder aan de beurt zijn dan statushouders. Daarom is dit een verstandig besluit”, zei hij vrijdag.
De gemeenteraden houden wel de bevoegdheid om statushouders als urgente groep woningzoekenden aan te wijzen. De wijziging van de wet is deel van een pakket maatregelen waarmee het kabinet het vertrek van statushouders uit de asielopvang wil bevorderen, zonder dat dit leidt tot verdringing van ‘normale’ woningzoekenden. Zo moet er meer sobere en kleinschalige huisvesting voor statushouders en andere woningzoekenden komen.

Hoe kan je wonen met een beperkt budget?

Hoe kan je wonen met een beperkt budget?

Stijgende huurprijzen en lage inkomens maken het voor huurders steeds lastiger om rond te komen. Ruim een half miljoen mensen (18 procent) in Nederland heeft moeite om de huur en andere woonlasten te betalen. Dat blijkt uit cijfers van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL).

Ongeveer 85 procent van die half miljoen mensen zit (ver) onder bijstandsniveau. Dat zegt Frans Schilder die meewerkte aan het onderzoek. Deze mensen huren voornamelijk sociale huurwoningen. De maximale, kale huurprijs voor zo’n woning is 710,68 euro in 2016. Maar wat krijg je daarvoor terug?

Amsterdam

Voor 687,01 euro kan je in Amsterdam Nieuw-West wonen. Dit is een galerijwoning met twee slaapkamers van 58 vierkante meter. Je woont dan in een gebouw met voornamelijk senioren. De afstand tot het centrum van Amsterdam is ongeveer drie kwartier met het openbaar vervoer.

Utrecht

Wie in het centrum van Utrecht zou willen wonen, moet genoegen nemen met minder voor meer. Voor deze benedenwoning in de binnenstad betaal je 654,14 euro voor 33 vierkante meter. Je hebt dan twee kamers. Je hebt wel een klein achtertuintje.

Groningen

Voor 705,34 euro heb je in Groningen een appartement op de eerste verdieping met vier kamers (drie slaapkamers). Het totale oppervlak van de woning is 64 vierkante meter. De woning heeft een balkon aan de voor- en achterkant. Binnen twintig minuten ben je met het openbaar vervoer in het centrum van Groningen.

Den Haag

Voor een sociale huurwoning in Den Haag-Zuidwest betaal je 703,21 euro kale huur. Deze ruime gezinswoning van 70,85 vierkante meter heeft vijf kamers en een tuin. Je woont niet dicht bij het centrum: met het openbaar vervoer doe je er ruim een half uur over.

Maastricht

Dit appartement met bouwjaar 1956 in Maastricht is beschikbaar voor 628,75 euro. Het totale oppervlak beslaat 60,62 vierkante meter en heeft twee slaapkamers. Een tuin heb je niet, wel een balkonnetje van 2,5 vierkante meter. Je woont niet al te ver van het centrum: binnen twintig minuten ben je er met het ov.

Arnhem

Binnen een half uur ben je bij deze eengezinshoekwoning in Arnhem. De kale huur is 700,81 euro en de woonoppervlakte 69 vierkante meter. Zoals op de foto te zien is, heb je dan ook een tuin en zelfs een berging.

Minder huisuitzettingen bij corporaties

Woningcorporaties hebben voor het tweede achtereenvolgende jaar minder huurders uit huis gezet. Afgelopen jaar waren het er 6% minder dan in 2014, toen het aantal al met 15% was gezakt.

In totaal werden 5500 huurders vorig jaar uit huis gezet. In de meeste gevallen is huurachterstand de reden en gaat het om alleenstaanden, blijkt uit een enquête van Aedes, de branchevereniging van corporaties.

Behalve huurachterstand (84% van de gevallen) zijn wietteelt, onderverhuur/woonfraude en overlast redenen voor het gedwongen vertrek.

In 2015 spraken rechters 22.000 vonnissen uit om huurders uit te kunnen zetten, iets minder dan in 2014. Dat het maar in een kwart van de gevallen ook zo ver kwam, komt omdat de woningcorporaties ook na een vonnis in overleg met huurders uitzetting proberen te voorkomen. Belangrijkste taak van deze instellingen is het huisvesten van mensen met lagere inkomens.

Betalingsregeling

Verder sloten corporaties met 50.000 huurders een betalingsregeling om achterstallige huur in te lopen. Ook wordt aan preventie gedaan door huisbezoeken en verwijzen naar hulpverleningsinstanties.

Wanbetalers hebben vaak ook ergens anders schulden, bijvoorbeeld bij de Belastingdienst en het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB). Omdat schulden daar voorgaan, schiet de huur er soms bij in. Ook wachttijden voor uitkeringen en toeslagen leiden tot schulden, aldus Aedes. De organisatie ziet daarom ook een belangrijke rol voor overheid en gemeenten bij het voorkomen huisuitzettingen.

Woonbond

De Woonbond vindt het goed dat corporaties zich met succes inzetten om het aantal huisuitzettingen te verkleinen, door goede afspraken te maken bij betalingsachterstanden en door vroeg in te grijpen. Huurders die worden uitgezet komen in grote problemen terecht. Wel wijst de huurdersvereniging erop dat het onderliggende probleem van onbetaalbare huren alleen maar groeit. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maakte onlangs bekend dat de huur voor een half miljoen huishoudens te hoog is voor hun inkomen.

GEMEENTE AMSTERDAM OPENT NIEUWE OPVANG VOOR DAKLOZE GEZINNEN

De gemeente Amsterdam gaat in de Walborg in Buitenveldert een nieuwe tijdelijke opvanglocatie openen voor dakloze gezinnen.

Er kunnen op de nieuwe locatie tussen de 20 en 25 gezinnen worden opgevangen. Ouders kunnen in de Walborg zelf koken en er is een binnentuin waar kinderen kunnen spelen, dat schrijft wethouder Eric van der Burg in een brief aan de commissieleden.

In een ander deel van het gebouw aam de Walborg bevindt zich de bed, bad en broodvoorziening voor uitgeprocedeerde asielzoekers. De twee voorzieningen delen geen gemeenschappelijke (buiten)ruimte en hebben elk een eigen ingang om de samenloop van doelgroepen te voorkomen. De opvang in de Walborg is in ieder geval tot eind 2017 beschikbaar, zegt de gemeente.

Sinds 2012 stijgt het aantal dakloze gezinnen dat bij de gemeente om maatschappelijke opvang vraagt. In maart 2015 kregen 53 gezinnen noodopvang, waarvan 34 in hotels.  Een jaar later werden 80 gezinnen opgevangen, waarvan 25 in hotels. De gemeente noemt opvang in hotels geen geschikte plaats voor kinderen.

ARTIKEL 20 GRONDWET

Hoofdstuk 1. Grondrechten
Artikel 20

1. De bestaanszekerheid der bevolking en spreiding van welvaart zijn voorwerp van zorg der overheid.
2. De wet stelt regels omtrent de aanspraken op sociale zekerheid.
3. Nederlanders hier te lande, die niet in het bestaan kunnen voorzien, hebben een bij de wet te regelen recht op bijstand van overheidswege.

‘Werkgevers nemen meer jonggehandicapten aan’

'Werkgevers nemen meer jonggehandicapten aan'

Werkgevers zijn steeds meer bereid om mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen, constateert het UWV. Het lukt de uitkeringsinstantie vaker om afspraken te maken met grote werkgevers over het aan een baan helpen van zogeheten Wajongers.

Positieve ontwikkeling

Afgelopen jaar werden onder meer deals gesloten met Albert Heijn, facilitair dienstverlener Vebego en het ministerie van Defensie. ,,Ik merk dat steeds meer bedrijven de samenwerking met het UWV zoeken en jonggehandicapten een plek willen bieden”, zegt UWV-bestuursvoorzitter Bruno Bruins. ,,Dat is een positieve ontwikkeling. Want ook met een arbeidsbeperking kan je prima functioneren op de arbeidsmarkt.”

In 2014 wist het UWV 8000 Wajongers aan de slag te krijgen. Dat aantal steeg vorig jaar tot ruim daarboven. Precieze cijfers mag het UWV later deze week pas geven, bij publicatie van het jaarverslag.

Wajong-uitkeringen zijn bedoeld voor mensen die op jonge leeftijd een ziekte of handicap hebben gekregen. Het UWV probeert uit te zoeken wie van hen toch nog kan werken. Die worden geholpen bij het zoeken naar een geschikte baan.