Mag ik op vakantie?

Mag je met vakantie als je een bijstandsuitkering hebt?

Ja, je mag vier weken (28 dagen) per jaar buiten Nederland verblijven met behoud van uitkering. Elke dag na die 28 dagen heb je geen recht op uitkering, daar is geen uitzondering op mogelijk. De Participatiewet zegt namelijk: Dat iedereen die in Nederland verblijft, recht heeft op uitkering. “

Met die 28 dagen wordt elke dag van de week bedoeld, er wordt geen onderscheid gemaakt tussen werkdagen of weekenddagen. Voor je vertrek- en aankomst dag (is samen eigenlijk 2 dagen) wordt maar 1 dag als vakantiedag gerekend.

Meld je vakantie op tijd bij de gemeente. Meestal wordt er voorgeschreven dat je dat minimaal twee tot 4 weken voor de vakantie moet doorgeven, liever eerder. Dit is natuurlijk ook afhankelijk van je situatie, of je de vakantie lang van tevoren al weet of dat je plotseling naar het buitenland moet.

Je krijgt dan toestemming of goedkeuring voor je vakantie. De goedkeuringsbrief is overigens geen beslissing van de gemeente en je kan er ook geen bezwaar kan maken. Het is eigenlijk meer een mededeling van de gemeente.

Ons advies is altijd je aanvraag af te geven op het gemeentehuis en vraag een bewijs van ontvangst.

Mocht je langer dan 28 dagen op vakantie gaan, krijg je de dagen die je daar overheen gaat geen uitkering. Een verlaging van je uitkering (maatregel) kan volgen als je je vakantie niet (goed) doorgeeft of anderszins verkeerde inlichtingen geeft

Als je buiten je schuld te laat terugkomt uit het buitenland (door ziekte, ongeluk of begrafenis etc) dan heb je toch geen recht op uitkering over de dagen na de 28 toegestane dagen. Wel kan je dan bezwaar maken tegen een opgelegde verlaging (maatregel).

Kom je in het ziekenhuis terecht? waardoor je later terugkomt, zorg dan dat je allerlei bewijzen meeneemt uit het buitenland, zoals een bewijs van je verblijf in het ziekenhuis, brief van een arts, akte van overlijden etc.

Het is ook verstandig je vakantie (op tijd) door te geven in verband met de post die de gemeente je gaat sturen, zoals voor oproepen voor gesprekken door de gemeente. Als je namelijk niet verschijnt, kan je uitkering zomaar stop gezet worden.

Zorg ook dat iemand je post opent en belangrijke zaken aan je doorgeeft in jouw afwezigheid. Dat ben je wettelijk ook verplicht.

En bewaar alle bewijzen van je vakantie, zoals vliegtickets en je (oude) paspoort met stempels van je reizen. Dit kan je eventueel nu of in de toekomst gebruiken bij ‘problemen’ met je uitkering.

Als je een tijdje van huis gaat, maar niet naar het buitenland dan moet je dit ook doorgeven. Tevens moet je iemand anders je post laten openen. Daarnaast moet je ervoor zorgen dat je wel je ‘hoofdverblijf’ in je eigen huis houdt, dat houdt in dat je daar het grootste deel van je week / maand / jaar moet leven.