Voorzieningen en vergoedingen

 

Anstelveenpas

AANVRAAGPROCEDURE Amstelveenpas:
De Amstelveenpas is bestemd voor inwoners (ook met inwonende kinderen tot 18 jaar) met een laag inkomen of uitkering. Hiermee krijgt men korting op allerlei culturele en sociale activiteiten in Amstelveen.


VASTE KORTINGEN AMSTELVEENPAS

Hieraan valt te denken aan oa.:
– 50% korting op cursussen aan de Volksuniversiteit Amstelland
– 30% korting Muziekschool Amstelveen


Computerregelingen voor Schoolgaande Kinderen (8-18 jaar)

Voor schoolgaande kinderen van minima tussen 8 en 18 jaar worden gratis computers verstrekt. Het gaat om maximaal één PC per huishouden voor een periode van vier jaar. Als u over eenAmstelveenpas beschikt, kunt u ook een vergoeding aanvragen voor uw internetaansluiting. Het inkomen mag maximaal 110% van de WWB-norm bedragen en het vermogen mag niet hoger zijn dan de maximale WWB bedragen. Om een aanvraagformulier voor de gratis computer aan te vragen, belt u het Wmo-loket van de gemeente Amstelveen, (020) 540 49 11. U kunt het formulier ook downloaden van www.amstelveen.nl/minima


Vergoedingen voor Kinderen tot 18 jaar

-Korting op contributie sportclubs, culturele activiteiten en attributen voor een sportuitrusting, clubgeld of culturele activiteiten zoals muziek- en danslessen
-Internetvergoeding: pashouders met kinderen vanaf zes jaar kunnen een vergoeding aanvragen voor internetgebruik
-Schoolregeling basis- en middelbaar onderwijs: deze regeling is bestemd voor uitgaven zoals de ouderbijdrage, het schoolreisje en schoolbenodigdheden.
-Korting op zwemles: deze regeling is bedoeld voor diploma A t/m C zwemlessen voor kinderen en jongeren


Bijzondere Bijstand

Indien u een laag besteedbaar inkomen heeft en voor onverwachte bijzondere uitgaven komt te staan zoals bijvoorbeeld een eigen bijdrage voor pedicure en een eigen bijdrage voor rechtsbijstand.

Eigen bijdrage voor rechtsbijstand
Wanneer u met een bijstandsuitkering (minium inkomen) een advocaat inschakelt, heeft u recht op gratis rechtshulp. De advocaat kan dan een Toevoeging aanvragen bij de Raad voor de Rechtsbijstand. Deze toevoeging is 
de betaling vanuit het Rijk voor de advocaatkosten. Een advocaat stuurt ook een rekening voor ‘de eigen bijdrage’. Voor die eigen bijdrage kunt u bijzondere bijstand aanvragen. In de meeste gemeenten heeft u een verwijzing nodig van het Juridisch Loket. Die verwijzing verkrijgt u door bij het Juridisch Loket te vertellen dat u een advocaat nodig heeft om uw recht te halen. Doe de verwijzing van het Juridisch Loket en de rekening van de advocaat bij de aanvraag voor bijzondere bijstand. Als u in beroep gaat bij de Rechtbank dient u griffierechten te betalen. Sommige advocaten schieten die griffierechten voor.  Ook de griffierechten kunt u vergoed krijgen via de bijzondere bijstand.

Ook zijn er advocaten in Amstelveen die gratis inloopspreekuur houden.


Bijzondere Bijstand voor Duurzame Gebruiksgoederen

Bestemd voor onverwachte grote uitgaven bijvoorbeeld voor vervanging kapotte koelkast of wasmachine.


Kwijtschelding Gemeentelijke Belastingen

U kunt in bepaalde gevallen kwijtschelding aanvragen indien u niet in staat bent uw belastingaanslag te betalen


Maatwerkvoorzieningen Chronisch Zieken en Gehandicapten

Voor chronisch zieken en gehandicapten met een laag inkomen en hoge zorgkosten. U kunt mogelijkerwijs in aanmerking komen voor de financiële tegemoetkoming vanuit de maatwerkvoorziening chronisch zieken en gehandicapten.
Ziektekostenverzekering Chronisch Zieken en Gehandicapten
Voor chronisch zieken en gehandicapten met een laag inkomen en hoge zorgkosten


Ziektekostenverzekering MINIMA ZILVEREN KRUIS

Het betreft hier een basisverzekering en drie aanvullende verzekeringen voor minimahuishoudens. Hierop is een korting van toepassing en levert de gemeente per aanvullende verzekering een bijdrage in de kosten.
Ziektekostenverzekering MINIMA ZORG EN ZEKERHEID
Dit is een ziektekostenverzekering voor minima met gebruikelijke zorgkosten.


Voorzieningen Wmo (Wet Maatschappelijke Ondersteuning)

Deze vorm van voorzieningen zijn bedoeld voor speciale zorg en ondersteuning zoals bijvoorbeeld hulp in de huishouding, woningaanpassing, rolstoel of thuisbegeleiding. Een medewerker van het Wmo-loket kunt u daarmee van dienst zijn.

Voor meer informatie kunt u terecht op:
http://www.amstelveen.nl/web/Amstelveenloket/Werk-en-inkomensondersteuning/Voorzieningen-voor-minima.htm