Armoede en schulden in Nederland nemen snel toe

movisie_responsive_logo

Armoede en schulden in Nederland nemen snel toe. De bestaande aanpak van dit probleem heeft vooralsnog onvoldoende impact: het neemt de dieper liggende oorzaken niet weg. Naast het individuele leed kost de huidige aanpak de samenleving veel geld. Heel veel geld

Om het volledige artikel te kunnen lezen klikt u op deze link http://eropaf.org/lib/Transformatieagenda-armoede-schulden%20DEF.pdf of via deze link: https://www.movisie.nl/artikel/transformatieagenda-armoede-schulden en is afkomstig van http://www.movisie.nl. Movisie is het landelijk kennisinstituut en adviesbureau voor het sociaal domein (Wmo, Participatiewet, Jeugdwet).


Welke punten worden er in het artikel uitgelicht?


1. Geef mensen eigenaarschap over hun eigen vraagstuk  empowerment en zelfregie te vergroten
2. Draag zorg voor een inclusieve samenleving waarin niet het systeem maar de menselijke maat centraal staat
3. Geef sociale wijkteams, burgerinitiatieven en vrijwilligers een ruim mandaat
4. Maak schuldhulpverlening en inkomensondersteunende maatregelen toegankelijk
5. Overheid, vertrouw op burgers en versimpel de regels
6. Laat de incasso alleen doen door bedrijven die maatschappelijk verantwoord werken
7. Toets leveranciers en kredietverstrekkers op hun zorgplicht zodat zij hun verantwoordelijkheid gaan nemen
8. Overheid, bedrijven en burgers: neem je verantwoordelijkheid voor armoede en schulden serieus