Gemeente Amsterdam blundert

 

Door een fout van een door de gemeente Amsterdam ingehuurd bedrijf hebben 2948 uitkeringsgerechtigden een onjuiste specificatie van hun uitkering over juli ontvangen.
Een deel van deze brieven bevat persoonlijke informatie, zoals persoonsgegevens, burgerservicenummer en rekeningnummer, van anderen dan de ontvanger.

De fout werd binnen een dag ontdekt waarna de gemeente direct een excuusbrief verstuurde met het verzoek om de eerder ontvangen specificatie te vernietigen. „We weten niet zeker of alle ontvangers aan ons verzoek tot vernietiging gehoor hebben gegeven,” laat verantwoordelijk wethouder Arjan Vliegenthart weten.