‘Goede gezondheid beter voor economie’

  

Mensen met financiële problemen hebben meer gezondheidsproblemen dan mensen die wel grip op hun geld hebben. Zorgprofessionals zouden alert moeten zijn op deze samenhang en dienen deze mensen door te verwijzen naar de juiste instantie, zodat ze snel en goed kunnen worden geholpen. Op die manier is veel geld te besparen.
Dat stelt Platform31. Het platform helpt, samen met Pharos, gemeenten bij het versterken van hun lokale aanpak van gezondheidsklachten. Daar is nog heel wat te winnen. ,,Gezonde burgers zijn zelfredzamer, maken minder gebruik van uitkeringen en leveren een grote bijdrage aan de economie. Het is dus belangrijk om een goede gezondheid te stimuleren”, aldus de onderzoekers.

Problematisch

In Nederland heeft een op de vijf huishoudens risicovolle of problematische schulden. Mensen met financiële problemen hebben niet altijd de tijd en het geld om gezond te eten, te kunnen sporten of eigen bijdragen te betalen en hebben vaker rugklachten, psychische klachten of overgewicht. Aan de andere kant hebben mensen met een slechte gezondheid kans om in de financiële malaise te raken omdat ze een deel van hun inkomen kwijtraken.

Wanneer een zorgprofessional in de gaten heeft dat financiële problemen van een patiënt doorwerken in de gezondheidssituatie, dan is het van belang dat dit met hem wordt besproken. Daarnaast dient deze naar de juiste instantie te worden doorverwezen.

,,Het kost misschien even tijd om de aanwezigheid van financiële problemen te bespreken”, aldus de onderzoekers, ,,maar wie dat wel doet geeft invulling aan het spreekwoord ’de kost gaat voor de baat uit’. Een integrale aanpak voorkomt dat gezondheidsproblemen doorwoekeren, de zorgprofessional de patiënt overlaadt met adviezen en de patiënt er vanwege de financiële situatie niets mee doet.”