Amstelveen loopt achter met huisvesting asielzoekers

Geld huisjeGemeente Amstelveen blijkt tot op heden te weinig geschikte (sociale) woningen te hebben voor het aantal asielzoekers dat zij verplicht van de Rijksoverheid moet huisvesten.

De druk op de Amstelveense woningmarkt is gigantisch en zeker in het goedkope (huur-)segment is het aanbod beperkt. De reguliere wachttijden voor een sociale huurwoning zijn al opgelopen tot 21 jaar. Nu blijkt Amstelveen ook het door het Rijk opgelegde quotum voor asielzoekers met verblijfstatus (vergunninghouders) niet aan te kunnen.

Vergunninghouders
Amstelveen moet van het Rijk in 2016 verplicht 221 vergunninghouders onderdak bieden. Dat is bijna drie keer keer zoveel  dan 2 jaar geleden. Ging het in 2014 om 78 vergunninghouders die een huis uit de (sociale) woningvoorraad dienden te krijgen,  in 2015 waren dat 146 personen en dit jaar (2016) is dat aantal opgeschroefd naar 221.

Achterstand
In de eerste helft van dit jaar hadden 103 vergunninghouders een huis in Amstelveen moeten krijgen, maar de gemeente kwam niet verder dan 62 vergunninghouders te plaatsen. ‘Er zijn verschillende redenen dat de huisvesting van vergunninghouders in Amstelveen achterblijft op de taakstelling, ‘ schrijft wethouder Herbert Raat in een brief aan de gemeenteraad.

Geschikte woningen
‘Wij zijn afhankelijk van het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) en van het aantal beschikbare woningen. Bovendien is het toewijzen van sociale huurwoningen veranderd, moet Amstelveen vaak onderdak vinden voor alleenstaanden en is het aanbod aan geschikte woningen voor deze doelgroep beperkt,’ aldus Raat.

Alleenstaanden
Momenteel draagt het COA veel alleenstaande vergunninghouders voor huisvesting voor. ‘Alleenstaanden moeten we huisvesten in goedkope, kleinere woningen waarvan er weinig beschikbaar komen,’ schrijft Raat. ‘Een alleenstaande met een inkomen onder de € 22.101 bruto per jaar mag alleen woningen met een huurprijs onder de € 586 toegewezen krijgen. Voor huishoudens bestaande uit minimaal 3 personen met hetzelfde inkomen, bedraagt de maximale huurprijs van de toe te wijzen woning € 628 per maand,’schrijft Raat.

Taakstelling
Amstelveen verder in overleg met woningcorporatie Eigen Haard met wie wordt overlegd. Indien mogelijk volgt er ook overleg met andere (particuliere) woningeigenaren.

Grotere gezinnen
De verwachting is dat Amstelveen de achterstand bij huisvesting van asielzoekers kan inlopen door de huisvesting van meer grote gezinnen in de komende maanden. Volgens de gemeente zal op termijn ook door gezinshereniging het aantal gehuisveste vergunninghouders toenemen.