Amstelveen waakt voor bijbouwen sociale huurwoningen

Geld huisje

Het gemeentebestuur van Amstelveen is van mening dat er bij (deel)regionale samenwerkingen op het gebied van wonen, gewaakt moet worden voor een eenzijdige focus op het bijbouwen van sociale huurwoningen.

Als het gaat om de betaalbare woningvoorraad in regionaal verband moet er in Amstelveen vooral oog zijn voor goedkope koopwoningen en het middensegment huurwoningen. ‘Meer dan in andere deelregio’s hebben wij immers te maken met hoge percentages scheefwoners in de sociale huur. De uitdaging ligt hier dan ook in het op gang brengen van doorstroming uit de sociale huur,’ zo heeft wethouder Raat (Wonen, VVD)  per brief laten weten aan de portefeuillehouder Ruimte en Wonen van de Stadsregio Amsterdam.

Regie
De Stadsregio heeft Amstelveen verzocht om aan de slag te gaan met de organisatie van de samenwerking op het gebied van wonen op deelregionale schaal. Amstelveen ziet goede argumenten om de afspraken ten behoeve van de betaalbare voorraad op deelregionaal (Metropool regio Amsterdam) niveau te maken, maar dan alleen voor grootschalige (kwantitatieve) woningbouwprojecten. Over kleinere binnenstedelijke woningbouwprojecten (gericht opkwaliteit) wil Amstelveen zelf de regie behouden.