Extra potje voor arme ouders mbo’er

Minister Jet Bussemaker op bezoek bij de mbo-locatie Noorderpoort in Delfzijl.
Het gebeurt te vaak dat kinderen van arme ouders een andere mbo-opleiding kiezen dan ze eigenlijk willen. Onderwijsminister Jet Bussemaker trekt daarom 5 miljoen euro uit om deze gezinnen financiele te ondersteunen.

Eenderde van de ouders laat de studiekosten meewegen bij de studiekeuze van hun kind. Ze volgen daardoor vaker een goedkopere opleiding of gaan naar een school die dichterbij huis is.

Minister Bussemaker noemt de uitkomsten alarmerend. “Het is onacceptabel dat de hoogte van de schoolkosten de keuze voor vervolgonderwijs bepaalt, die keus moet worden gemaakt op grond van talenten en motivatie van de leerling.”

Hoge schoolkosten
De kosten voor minderjarige mbo-leerlingen bedragen gemiddeld 1.400 euro per jaar. Meer dan de helft van de ouders vindt dit bedrag hoog of zeer hoog. De reiskosten – gemiddeld 600 euro per jaar – vormen een van de grootste kostenposten.

Ouders met een laag inkomen en minderjarige kinderen op het mbo maken dit najaar kans op een tijdelijke bijdrage in de schoolkosten. Onderwijsminister Jet Bussemaker trekt er 5 miljoen euro voor uit.

“Het onderwijs in Nederland moet aan alle kinderen dezelfde mogelijkheden bieden,” licht Bussemaker toe. “Het inkomen van ouders mag daarbij geen rol spelen.”

De compensatie is bedoeld voor 16- en 17-jarige kinderen die een zogenoemde beroepsopleidende leerweg volgen en geldt alleen nog dit jaar.