Werkloosheid blijft licht dalen, maar niet voor alle leeftijden

In de afgelopen drie maanden is het aantal werklozen gedaald met gemiddeld 5000 per maand. In maart waren 574.000 mensen werkloos, ofwel 6,4 procent van de beroepsbevolking. In december was dat percentage nog 6,6.

De werkloosheid bereikte in februari 2014 een hoogtepunt met bijna 700.000 werklozen.

De daling van de werkloosheid komt vooral doordat meer 25-plussers aan het werk zijn. In de leeftijdsgroep 25-45 daalt de werkloosheid al twee jaar continu. Ook de werkloosheid onder 45-plussers gaat iets omlaag, maar vooral 55-plussers komen nog altijd erg moeilijk aan werk. De werkloosheid onder jongeren is de laatste maanden iets toegenomen. Een op de negen jongeren zit zonder werk.

In Nederland wonen 12,7 miljoen mensen tussen de 15 en 75 jaar. Eind maart hadden 8,3 miljoen mensen uit die groep betaald werk, ofwel 65,5 procent.