Schriftelijke steunbetuiging FNV Uitkeringsgerechtigden aan de PMA

Hierbij stellen wij u in kennis van de schriftelijke steunbetuiging van de FNV Uitkeringsgerechtigden die voormalig PMA heeft ontvangen in verband met de onmiddellijke ontbinding van de PMA bij besluit van Burgemeester en Wethouders van Amstelveen.

Met vriendelijke groet,
Voormalige PMA/ Cliëntenraad

steunbetuiging-fnv-aan-pma