Kosten inzage dossiers en het maken van kopieen

De gemeente Amstelveen berekent kosten voor inzage dossiers en het maken van kopieën

Van:
Verzonden: donderdag 19 mei 2016 12:10
Aan:
Onderwerp: kosten voor inzien van dossier en maken van kopieen

Geachte,

De laatste tijd krijgen wij van PMA  vaak het verzoek om inzage in een dossier en het maken van kopieën. Ik wil u erop wijzen dat wij daardoor genoodzaakt zijn om kosten te gaan berekenen voor het werk dat hiermee gemoeid is. Op onze site www. Amstelveen.nl staan de kosten vermeld. Dit houdt in dat de klantmanagers, de klanten die inzage willen en kopieën uit het dossier wensen, er op zullen wijzen dat vooraf de kosten hiervoor betaald moeten worden. Voor de inzage van een dossier wordt € 76,05 per uur (en naar rato als het korter duurt) in verband met personeelskosten in rekening gebracht, alsmede € 0,31 per kopie (vanaf kopie 11). Zie Home > Bestuur en organisatie > Gemeentelijke Wet- Regelgeving > Verordeningen > Legesverordening 2016-1 (hoofdstuk 20). Dit geldt in ieder geval voor de gemeente Amstelveen en Matchez. Matchez zal de kosten in eerste instantie in rekening brengen bij de gemeente die wij dan bij de klant zullen verhalen.

Wij vinden het jammer dat het hiertoe moet komen maar u begrijpt waarschijnlijk dat een en ander veel extra werk met zich meebrengt waarvoor kosten berekend zullen moeten worden.

Met vriendelijke groet,

Afdeling Werk en Inkomen

____________________________

Gemeenten Amstelveen en Aalsmeer