PERSBERICHT

cropped-boom2

 

PERSBERICHT AMSTELVEEN 30 AUGUSTUS 2016

Aanvulling 20 december 2016

Het college van Burgermeester en wethouders van de gemeente Amstelveen heeft met onmiddellijke ingang van 30 augustus jl. een besluit genomen de PMA per direct te ontbinden.

AANLEIDING

De PMA heeft begin 2016 een onderzoek ingesteld nadat er signalen van machtsmisbruik door de gemeente Amstelveen binnenkwamen van cliënten met een minimuminkomen. De PMA is een objectief onderzoek gestart naar dit vermeende misbruik.

De PMA betreurt het feit dat het college niet de moeite heeft genomen om met het bestuur van de PMA in gesprek te gaan over de inhoud van het onderzoeksrapport waarin misstanden naar boven zijn gekomen. De PMA is van mening dat het college de cliënten van de PMA in de steek laat.

December 2016
Bijna 4 maanden zijn verstreken en nog steeds is er geen nieuwe Minima Clientenraad geinstalleerd. Dus de belangen van de minima worden niet vertegenwoordigd bij het college van B&W. Bent u ook niet benieuwd wanneer officieel weer uw belangen worden behartigd? Ondertussen gaat de VMA/PMA zonder subsidie gewoon door. Heeft u vragen? Mail ons.

Website: http://www.clientenraadminimaamstelveen.nl
Facebook: Facebook.com/VMAmstelveen
E-mailadres: CMAclientenraadamstelveen@gmail.com